fbpx Sykepleier eller sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse og rus | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier eller sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse og rus

Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner, geografisk spredt innenfor Asker/Bærum og Buskerud. Vi gir tilbud om avgiftning, utredning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering - LAR.

Avdelingen har ett tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger innen voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

Seksjon avgiftning, Bærum gir tilbud om avgiftning og kartlegging til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. Seksjonen har til sammen 13 behandlingsplasser. Disse benyttes til planlagte innleggelser, samt flytpasienter fra somatisk avdeling og akuttpsykiatrisk avdeling.

Vi er tverrfaglig bemannet med to psykologspesialiststillinger, psykiater, spesialist i allmennmedisin, LIS, sykepleiere, vernepleiere og sosialfaglig kompetanse.

Vi har ledig 1 fast stilling i 100%. Du vil jobbe i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle sykepleiefaglige oppgaver
 • Miljøterapeutiske oppgaver
 • Observasjon/kartlegging
 • Teamarbeid
 • Medisinansvar
 • Ansvarsvakt
Kvalifikasjoner
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helse og rus
 • Interesse og erfaring innen rus/psykiatri
 • Engasjement for rusbehandling i et institusjonsmiljø
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Autorisasjon som sykepleier  
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Ett hyggelig og godt arbeidsmiljø                      
 • Stor grad av deltagelse og påvirkning av arbeidsoppgaver og seksjonens faglige profil
 • Gode muligheter for faglig oppdatering
 • Trivelige omgivelser i nye lokaler 

Arbeidssted
Sykehusveien 40, 1346 Gjettum

Kontaktinformasjon
Iren Haugseth
Seksjonsleder
911 81 117

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!