fbpx Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie)

Om stillingen

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie).  

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Ålesund. For mer informasjon om instituttet, se http://www.ntnu.no/iha    

Du vil rapportere til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie. Aktuelle områder innen sykepleie vil kunne inkludere: Anestesisykepleie, operasjonssykepleie, intensivsykepleie, kreftsykepleie, psykisk helsearbeid eller helsesykepleie. 

Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
 • Deltakelse i administrativt arbeid

For universitetslektor vil stillingsinnehaveren ha forskningsrett for den tid som gjenstår når undervisningsplikten er ivaretatt.

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis:

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-4 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

 • din doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider, må være innen sykepleie (eller tilsvarende relevante fagfelt) 

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Som universitetslektor må du dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Andre krav til kvalifikasjoner (gjelder begge stillingskategorier): 

 • Du må ha utdanning og autorisasjon som sykepleier
 • Du må ha klinisk erfaring  
 • Du må beherske engelsk og et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Undervisnings- og veiledererfaring fra universitets- og høgskolesektoren 
 • Fordypning innen anestesisykepleie, operasjonssykepleie, intensivsykepleie, kreftsykepleie, psykisk helsearbeid eller helsesykepleie
 • For stillingen som førsteamanuensis er vitenskapelig produksjon i tråd med IHAs satsningsområder ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Sterkt faglig engasjement 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis i kode 1011 vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 575 600 – kr 708 00 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

I stillingen som universitetslektor i kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 498 800 - kr 618 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål 
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser 
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")  

Søknad til stilling som førsteamanuensis må i tillegg inneholde:

 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider) 
 • en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • forskningsplan 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med instituttleder Svanhild M. Schønberg, tlf. 957 88 616, e-post svanhild.schonberg@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR rådgiver Unni Sletten, e-post: unni.sletten@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. 

Søknadsfrist: 31.01.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. For mer informasjon, se: https://www.ntnu.no/mh.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.