fbpx Forhandlingssjef - Norsk Sykepleierforbund | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forhandlingssjef - Norsk Sykepleierforbund

Har du lyst til å inneha en nøkkelrolle i utvikling og forvaltning av NSFs interessepolitikk?

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi arbeider for en likeverdig helsetjeneste ved å fremme sykepleiefaget og sykepleiernes perspektiv, samt gjennom å ivareta våre medlemmer interesser. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, store forventninger fra medlemmer og tillitsvalgte på alle nivåer og høyt tempo.

NSF består av et hovedkontor med ca. 130 ansatte og fylkeskontorer med ca. 70 ansatte. Vi er organisert med en politisk- og administrativ toppledelse på hovedkontoret og politisk- og administrativ ledelse på fylkeskontorene.

Vår forhandlingssjef går av med pensjon, og vi søker etter ny leder for vår forhandlingsavdeling. Stillingen har en nøkkelrolle i utvikling og forvaltning av NSFs interessepolitikk og tariffarbeid, men bidrar sterkt til organisasjonens fag- og samfunnspolitiske måloppnåelse i tillegg til kommunikasjonsmål. Forhandlingssjefen jobber tett opp mot forbundsledelsen og forbundsstyret. Arbeidssted er Sykepleiernes hus i Tollbugata 22 i Oslo.

Vi søker etter en leder som skal ha ansvar for strategisk utvikling, foredling og implementering av NSF sine interessepolitiske områder vedtatt av landsmøtet. Forhandlingssjefen har strategisk og operativt medansvar for organisasjonens forhandlinger på oppdrag fra forbundsledelsen.

Du er en leder som trives i lederrollen hvor du er opptatt av å skape gode team og gode prosesser. Du er en tydelig og samlende leder med gode kommunikasjonsevner. Du er trygg, og skaper tillit og gode relasjoner, og du evner å få med deg dine medarbeidere i å oppnå målene for NSF.

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være:

 • Ansvar for å løfte og videreutvikle det interessepolitiske feltet internt og eksternt
 • Strategisk og operativt medansvar for NSFs forhandlinger i nært samarbeid med forbundsledelsen
 • Ansvar for NSFs advokatvirksomhet
 • Ansvar for utviklingen av vår tillitsvalgtsopplæring
 • Lede forhandlingsavdelingen som består av 24 meget kompetente ansatte
 • Resultat- og budsjettansvar for avdelingen
 • Bidra til måloppnåelse også innenfor vår fag- og samfunnspolitikk og vår kommunikasjonsstrategi
 • Lede arbeidet med politiske utredninger mv i nært samråd med politisk ledelse

Bakgrunn/erfaring:

 • Solid erfaring med å planlegge og lede forhandlinger
 • Kunnskap om og erfaring fra tariff- og partsarbeid
 • Relevant erfaring fra arbeidsrettsområdet
 • Kunnskap om faglige og politiske forhold som påvirker utviklingen i norsk og internasjonal helsetjeneste
 • Erfaring fra å lede strategisk utviklingsarbeid og prosjekter
 • God samfunnsforståelse og kunnskap om de ulike forvaltningsnivåene
 • Ledererfaring med personal-, budsjett- og driftsansvar med dokumenterte resultater
 • God digital kompetanse som vises i kunnskap og trygghet i bruk av IT-verktøy
 • Solid erfaring med saksbehandling 
 • Har kulturforståelse og erfaring med å bidra til et godt arbeidsmiljø og med vekt på medarbeideres helse, miljø og sikkerhet
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper - skriftlig og muntlig

Utdannelse:

 • Fortrinnsvis autorisert sykepleier
 • Relevant utdannelse på masternivå eller annen relevant realkompetanse
 • Tilleggsutdanning innen fagfeltene ledelse/økonomi

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en strategisk forhandlingssjef med sterke strategiske evner og et godt overblikk, som er god til å bygge relasjoner og er inspirerende og resultatorientert. Du har stor arbeidskapasitet med god gjennomføringsevne, gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter. Som forhandlingssjef arbeider du målrettet og strukturert, og trives med å motivere og lede dine kompetente medarbeidere.

Vi tilbyr deg:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet forbund
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø
 • Tariffavtale
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Kantineordning og gode velferdsordninger
 • Tidsriktige lokaler i Oslo sentrum
 • Hyggelige kollegaer og høy trivsel

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 404 03 553 eller Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968.

Frist for å søke stillingen er 17. desember 2020. Søknad sendes inn via vår elektroniske søkeportal. Følg lenken (grønt felt) på siden. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 123.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.