fbpx Anestesisykepleier - 1x100% fast | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleier - 1x100% fast

Anestesiseksjonen ved SI Tynset er en liten men aktiv seksjon  som server 3 operasjonsstuer og deltar i sjukehusets akutte team.

Anestesiseksjonen  er døgnbemannet med aktiv tjeneste til kl 19.00 på kveld, hjemmevakt på natt og helger/ høytider. Responstid på 10 minutter, vaktbolig til disposisjon.

Vi er pr i dag 7 anestesisykepleiere i turnus i turnus.                                                         
Systematisk fagutvikling  gjennom fagdager og hospitering eksternt.

Stillingen er ledig fra medio mars 2021. 

Det er ønskelig med 2 stk referanser inkludert siste arbeidsgiver. Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved søknaden i Webcruiter.

Tynset ligger midt i fjellregionen med rikt kultur og idrettsliv, gode friluftsmuligheter sommer som  vinter, stabilt klima med alle fire årstider.

På Tynset er det videregående skole og desentralisert høyskoletilbud.

Arbeidsoppgaver
 • Vi gir anestesi til ortopedi, kirurgi, uroliogi, plastikkirurgi og tannbehandlinger
 • Deltar i ulike akutt team, traume, medisinsk ø-hjelp, hjertestans, trombolyse.
 •  Deltar ved behov på ambulanseutrykninger, og overflyttinger 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som spesialsjukepleier i anestesi
Personlige egenskaper
 • Gode faglige kunnskaper
 • Mestre akuttsituasjoner, kan omstille deg raskt og håndtere stressende/krevende situasjoner
 •  Kunne jobbe selvstendig, det er 1 anestesisykepleier på vakt sammen med anestesilege
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 •  Fleksibel
 • Faglig og personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Godt fagmiljø og arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Ønskelig med 2 referanser, derav siste arbeidsgiver. 

Arbeidssted
Sjukehusveien 7, 2500 Tynset

Kontaktinformasjon
Magne Ødegård
Konst seksjonsleder
41519842 privat
94860857 jobb
magne.odegard@sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen med et opptaksområde på 25.000 innbyggere. Sjukehusets tilbud omfatter indremedisin, kirurgi, plastikkirurgi, ortopedi, jordmorstyrt fødestue, bildediagnostikk med CT og MR, samt klinisk-kjemisk laboratorium med blodbank.