fbpx Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier

 

Vi søker PSYKIATRISK SYKEPLEIER ved seksjon for Akutte og Ambulante Tjenester (SAAT).

Seksjon for Akutte og Ambulante Tjenester (SAAT) er en ny seksjon ved at akutteamet og ambulant team (tidligere FACT/ACT) har blitt sammenslått. Seksjonen har et variert tjenestetilbud hvor vi tilbyr hjelp ved akutte psykiske kriser hos voksne. Vi vurderer behov for innleggelse eller annen oppfølging. Vi kan gi kortvarig oppfølging til pasienten. 

Vi gir også tilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, i hovedsak psykoselidelser og bipolar type 1, som har behov for ambulante tjenester over tid. Stillingen vil i stor grad være knyttet til vurdering og oppfølging av akutte henvendelser. Du får en variert arbeidshverdag og møter pasienter i ulike aldre og livssituasjoner. Du har trygghet i teamet, samtidig som du får mulighet til å utgjøre en viktig forskjell i pasientenes liv.

Seksjonen har ca.12 årsverk bestående av leger, psykologer/psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere og vernepleier med spes.utd.

DPS Groruddalen ivaretar spesialisthelsetjenestetilbudet utenfor sykehusnivå innen psykisk helsevern for voksne med bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune som opptaksområde.

Ønsket oppstart 01.02.21. 

Arbeidsoppgaver
 • Vurdering av akutte henvendelser
 • Behandling av pasienter i akutte livskriser eller som har alvorlig psykisk lidelse.
 • Ambulant aktivitet 
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen
 • Tverrfaglig arbeid innad i teamet, samarbeid med 1.linje, døgnavdelinger og pårørende
 • Oppfølging av medikamentell behandling (depotinjeksjoner) ved behov
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som sykepleier. Det er ønskelig med relevant videreutdanning og/eller erfaring fra psykisk helsevern. 
 • Ønskelig med erfaring fra akutteam/akutte vurderinger
 • Ønskelig med erfaring og/eller interesse for psykosefeltet
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjement
 • Fleksibel og samarbeidsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig, samt i tverrfaglig team
 • Personlig egnethet 
Vi tilbyr
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • 100 % stilling dagtid 
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Flexitid kjernetid 09.00 - 15.00
 • Lønn etter avtale
 • Nær buss, T-bane og parkeringsplasser
 • Internundervisning og relevante kurs 
 • Kultur og fritidstilbud
 • AHUS BIL - Bedriftsidrettslag         

Arbeidssted
Rosenbergveien 15, 0963 Oslo
Norge

Kontaktinformasjon
Ann-Kristin Nygård
Seksjonsleder
22168200
Ann-Kristin.Nygard@ahus.no

 

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.