fbpx Operasjonssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleier

Poliklinikkområde - ortopedi Kalnes og Moss
Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold er en stor ortopedisk avdeling og dekker det ortopediske behandlingstilbudet til befolkningen i Østfold og Vestby. Med unntak av avansert bekkenkirurgi og nevrokirurgi, dekker avdelingen de fleste øyeblikkelig hjelp funksjoner i sitt opptaksområde på rundt 300 000 innbyggere.

Avdelingen er seksjonert i fem seksjoner: seksjon for traumatologi, seksjon protesekirurgi - ryggkirurgi, seksjon for fot, barn og infeksjon, seksjon for artroskopi og seksjon for håndkirurgi.

Det drives en utstrakt skadebehandling både ved Poliklinikkområde 3 - ortopedi (skadepoliklinikken) og ved sentraloperasjon. Den elektive virksomheten omfatter kne- og hofteproteser, ryggkirurgi, artroskopisk kirurgi samt en utstrakt virksomhet innenfor hånd- og fotkirurgi hvor vi er landsledende.

Virksomheten foregår både dagkirurgisk og på inneliggende pasienter. Den planlagte virksomheten gjøres i Moss mens øyeblikkelig hjelp betjenes på Kalnes. Den polikliniske virksomheten foregår både i Moss og på Kalnes.  Det drives utstrakt forskningsaktivitet ved avdelingen som har en egen forskningsansvarlig i 50 % stilling. 

På Poliklinikkområde 3 - ortopedi, Kalnes og på Poliklinikkområde 8 Moss - ortopedi har vi en egen operasjonsstue/spesiallab som driftes av poliklinikkenes eget personale. Ved Poliklinikkområde 8 Moss - ortopedi opererer vi på spesiallab fem dager i uken med operasjoner fra seksjon hånd og fot. Operasjonsdagene på spesiallabben på Poliklinikkområde 3 - ortopedi er fordelt mellom ortopedisk og kirurgisk avdeling. To faste dager i uken opereres bruddskader på spesiallab med eget personale fra sentraloperasjon. Fotseksjonen opererer på spesiallab en dag annenhver uke med poliklinikkens eget personal.

Nå søker vi etter en operasjonssykepleier som sammen med øvrig personale i poliklinikken er ansvarlig for å drifte operasjonsstue/spesiallab, samt delta i avdelingens øvrige polikliniske arbeidsoppgaver. Stillingen er for tiden på dagtid med 37,5 timers arbeidsuke.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å tilrettelegge for trygg gjennomføring og assistanse ved kirurgiske inngrep
 • Forberedelse, klargjøring og ivaretakelse av pasienter til kirurgiske inngrep
 • Observere pasienter etter operasjon
 • Bidra til kompetanseheving innen hygieniske prinsipper 
 • Bistå lege ved polikliniske konsultasjoner
 • Sårpoliklinikk for sykepleier 
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Norsk autorisasjon 
 • Minimum 2 års erfaring
 • Poliklinisk erfaring er en fordel, men ikke et krav
 • Ønskelig med erfaring fra ortopedisk/kirurgisk fagområde
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
 • Gode IKT kunnskaper
 • Erfaring med DIPS og Metavision er en fordel 
 • Personlig egnethet vektlegges 
Personlige egenskaper
 • Du må like å jobbe selvstendig og fungere godt i team
 • Du må kunne kommunisere godt med kollegaer og pasienter
 • Du må like å arbeide med raske pasientbytter
 • Du må være ansvarsfull, nøyaktig og strukturert
 • Du må like utfordringer, være endringsvillig og se nye løsninger
 • Du må bidra til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø 
 • Godt humør
Vi tilbyr
 • Et stimulerende arbeidsmiljø med mange gode og dyktige kollegaer
 • En arbeidsplass der den operative virksomheten er i stor utvikling
 • Vi har et miljø med stort fokus på fagutvikling
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø i stadig forandring
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
   

Arbeidssted
Peer Gynts vei 78, 1535 Moss
Norge

Kontaktinformasjon
Linda Maria Bjørkman Widnes
Seksjonsleder
412 41 219

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å tykke her. 

 

Annonse
Annonse