fbpx Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap

Om stillingen

Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund er det ledig en fast 50% stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i helsevitenskap (anestesisykepleie).

For aktuelle søkere kan det være mulighet for ansettelse i en mindre stillingsandel.

Videreutdanning i anestesisykepleie gjennomføres i et samarbeid på tvers av studiebyene Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Arbeidsted for stillingen er Ålesund.

Stillingen er administrativt tilknyttet institutt for helsevitenskap i Ålesund og stillingsinnehaver rapporterer til Instituttleder. For mer informasjon om instituttet se www.ntnu.no/iha

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning innen fagområdet anestesisykepleie. Som førsteamanuensis vil stillingsinnehaver også ha ansvar for forskning innen fagområdet.  

Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Veiledning og undervisning av studenter på ulike nivå innen fagområdet, herunder også ferdighetstrening og simulering
 • Deltakelse i administrativt arbeid

Særskilt ansvarsområde:

 • Utvikling av emner og nye læringsformer innen anestesisykepleie
 • Stillingen vil innebære et samarbeid med veiledere i spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med fagpersoner i tilsvarende funksjoner i Trondheim og Gjøvik inngår i stillingen

Du må også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Du må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Førsteamanuensis: 

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor aktuelt fagområde i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

 • din doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider må være innen et relevant fagområde.    

Universitetslektor:

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor aktuelt fagområde i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Spesifikke kvalifikasjoner som gjelder begge stillingskategoriene:

 • Klinisk erfaring og kompetanse som anestesisykepleier er et krav
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk
 • Erfaring med medisinsk- og sykepleiefaglig simulering er ønskelig

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Engasjert

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som førsteamanuensis kode 1011 lønnes normalt fra brutto kr 573 100 - 704 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.
Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Stillingen som universitetslektor kode 1009 lønnes normalt fra brutto kr 496 100 - 615 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.
Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter
ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.  Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen må komme frem i søknaden.
Søknaden må inneholde:

For å bli vurdert til stillingen som førsteamanuensis må følgende også legges ved søknaden:

 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for
 • bedømmelsen
 • En liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • Eventuell forskningsplan
 • Opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse
 • Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

For begge stillingskategoriene:
Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. For denne stillingen oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Svanhild M.A. Schønberg, tlf. 957 88 616, e-pos:t svanhild.schonberg@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Katrine Kavli Smith, e-post: katrine.k.smith@ntnu.no

Søknadsfrist: 31.10.2020.

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.

https://youtu.be/cIgKd1SwGLI