fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Om stillingen

Vi søker sykepleier i fast 100% stilling til 2.etasje på Heldøgns Omsorgsboliger ved Trondhjems Hospital. 

Omsorgsboligen drives etter prinsipp for hjemmetjeneste. Boligen består av 38 leiligheter fordelt på fire etasjer, og har egen personalbase i 1. etasje.

Hver beboer har sin egen leilighet med åpen kjøkken- og stueløsning, bad, soverom og balkong. Det er ellers felles spisestue og stue i hver etasje.

I andre etasje er det 11 leiligheter. Vi jobber med geriatri og en kombinasjon av somatikk og psykisk helsearbeid. Erfaringer fra begge fagområder er ønskelig. Det er en blanding av eldre og yngre voksne beboere i denne etasje.

På Trondhjems Hospital har vi en livsgnisthage med høner, kanin, blomster og Hannas kafe for beboere og pårørende. 

Beboerne på alle avdelinger inkludert HDO har tilbud om aktiviteter og livsglede flere dager i uken.

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning  
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Sertifisert Livsglede sykehjem
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisert sykepleier
 • Interesse/erfaring innen geriatri og psykisk helsearbeid
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Generell informasjon

Kontaktperson:
Anne Karin Eknes mobil 93607730, avd.leder HDO.

Lønn over tariff. Grunnlønn starter på minimum 8 års ansiennitet. Pensjonsordning i KLP

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknad og cv sendes via denne siden,

Søknadsfrist: 25.10.2020

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene. Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger.

Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon. Her er 220 ansatte som gir tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag og kvalitet.

Grunnleggende verdier ved Trondhjems Hospital er: glede, respekt og omtanke.