fbpx Autorisert sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Autorisert sykepleier

Om stillingen

Vi søker sykepleier i fast 100% stilling til 3.etasje på Heldøgns omsorgsboliger. Ledig fra 01.10.2020.

HDO har totalt 38 leiligheter fordelt på 4 etasjer. Hver etasje har spisestue og stue til fellesområder for beboerne.

I 3.etasje er det 10 leiligheter.  Beboerne har en kompleks sykdomsproblematikk med kombinasjonen psykiatri og somatikk.

Vi vektlegger relasjonsbygging og har et mangfoldig tilbud av aktiviteter og livsglede.

Det er ønskelig med videreutdanning innen psykiatri eller erfaring fra feltet. 

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning  
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Mangfoldig tilbud til aktiviteter og livsglede 
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisert sykepleier
 • Interesse/erfaring/videreutdanning innen geriatri og psykisk helsearbeid
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Generell informasjon

Kontaktperson:
Anne Karin Eknes mobil 936 07 730, avd.leder HDO.

Lønn over tariff. Grunnlønn starter på minimum 8 års ansiennitet. Pensjonsordning i KLP

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknad og cv sendes via denne siden,

Om oss

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene. Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger. Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon. Her er 220 ansatte som gir tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag og kvalitet.

Grunnleggende verdier ved Trondhjems Hospital er:       

Glede, respekt og omtanke.