fbpx Sykepleiens formål | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiens formål

Sykepleien er et tidsskrift, eid av Norsk Sykepleierforbund, med egen ansvarlig redaktør.

Vi publiserer nyheter, fag- og forskningsartikler og innlegg løpende på sykepleien.no.

I tillegg utgis temautgaver på papir. Medlemmer i NSF mottar bladet gratis. Bladet Sykepleien skal utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk forankret i NSFs formålsparagraf, redaktørplakaten og pressens Vær Varsomplakat.

Tidsskriftet har som oppgave å sette sykepleiernes interesser på dagsorden, bl.a. gjennom å formidle organisasjonens syn og politikk innenfor samfunnspolitiske, fagpolitiske og interessepolitiske områder til medlemmer og opinion.

Sykepleien skal delta i samfunnsdebatten og stimulere til engasjement og meningsbrytning.

Annonse
Annonse