fbpx Sykepleiens formål | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiens formål

Sykepleien er et tidsskrift, eid av Norsk Sykepleierforbund, med egen ansvarlig redaktør.

Tidsskriftet publiserer nyheter, fag- og forskningsartikler og innlegg løpende på sykepleien.no.

I tillegg utgis temautgaver på papir, under logen #Sykepleien. Medlemmer i NSF mottar bladet gratis.

Bladet Sykepleien skal utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk forankret i NSFs formålsparagraf, redaktørplakaten og pressens Vær Varsomplakat.

Tidsskriftet har som oppgave å sette sykepleiernes interesser på dagsorden, bl.a. gjennom å formidle organisasjonens syn og politikk innenfor samfunnspolitiske, fagpolitiske og interessepolitiske områder til medlemmer og opinion.

Sykepleien skal delta i samfunnsdebatten og stimulere til engasjement og meningsbrytning.