fbpx Seksjonsleder Sykehuset i Vestfold HF - Anestesiseksjon | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder Sykehuset i Vestfold HF - Anestesiseksjon

Seksjonsleder ved Anestesiseksjon 4H har en nøkkelrolle i Kirurgisk klinikk. Seksjonsleder inngår i Sykepleieavdelingens ledergruppe.

Anestesiseksjon 4H har vel 50 ansatte og seksjonsleder har ansvar for å bemanne og bidra til drift av 11 operasjonsstuer innen fagområdene ortopedi, gastroenterologi, karkirurgi, urologi, gyn/obstetrikk, ø.hjelp 24/7 samt en del eksterne funksjoner. Seksjonen vektlegger høy kvalitet og pasientsikkerhet, et godt inkluderende arbeidsmiljø og et tverrfaglig samarbeid med sykehusets øvrige seksjoner og samarbeidspartnere.  

Arbeidsoppgaver
 • Seksjonsleder har personalansvar for alle ansatt i seksjonen. 
 • Seksjonsleder skal bidra til, og legge til rette for effektive og sikre pasientforløp for flere fagområder.
Kvalifikasjoner
 • Relevant helsefaglig utdanning på Høgskole-/Universitetsnivå i tillegg til formell lederutdanning. Kunnskap om IKT, økonomi og forvaltning.
 • Trives med høy aktivitet og varierte oppgaver. 
 • Erfaring fra lederstilling der personalledelse inngår.
 • Kunnskap om pasientsikkerhetssystemer.
 • Kunnskap om IKT, økonomi og forvaltning.
 • Kunnskap om ressursplanlegging og personelladministrative systemer.   
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
   
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som er dyktig på ledelse i daglig drift og som gjennom din væremåte inspirerer og motiverer dine medarbeidere. 
 • Vi søker deg som evner å lede på en måte som gir samarbeid og godt arbeidsmiljø.
 • Seksjonsleder må i sin funksjon være løsningsorientert og jobbe i tett samarbeid med andre ledere
 • Vi søker deg som er god på å bygge relasjoner og nettverk, og som fremhever seksjonen på en positiv måte.
 • Vi søker deg som er evner å jobbe målbevisste og konstruktivt for å møte organisasjonens krav til resultat 
 • Vi tilbyr
 • En fremtidsrettet jobb i et positivt og aktivt fag- og ledelsesmiljø.
 • En spennende og givende, men krevende lederstilling
 • Konkurransedyktig lønns- og arbeidsforhold.
 • Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF, på de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, tariffavtaler og reglement.
 • Pliktig medlemskap i sykehusets pensjonsordning.   

Kontaktinformasjon
Marit Karlsnes
Avdelingssjef
 33342781

Arbeidssted 
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Les mer om oss på www.siv.no
 og i vår
 nettbok for nyansatte