fbpx Seksjonsleder Haldenklinikken | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder Haldenklinikken

Vi søker seksjonsleder døgnpost 2 og 3 til Haldenklinikken, DPS Halden-Sarpsborg.

Døgnpostene er lokalisert I Haldenklinikken like utenfor Halden sentrum. Post 2 har 12 senger og gir 5-døgns behandlingstilbud med hovedmålgruppe ikke-psykotiske lidelser. Posten har et aktivt gruppe- og individualbasert terapeutisk tilbud med fokus på pasientenes ressurser og egenmestring.

Post 3 har 4 senger og er et spesialisert fylkesdekkende 5-døgnstilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. Postene er samlokalisert med, og samarbeider tett med Post 1 (17 senger, hovedmålgruppe psykoselidelser).

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Arbeidsoppgaver
 • Sørge for at postene tilbyr god og forsvarlig utredning/ behandling i tråd med lover og forskrifter og Sykehuset Østfolds rammer
 • Personalansvar for alle postens ansatte; lede, ivareta og inspirere
 • Faglig ledelse og økonomistyring
 • Samarbeide tett med øvrige seksjonsledere og bidra til godt samarbeid og god pasientflyt
 • Samarbeide med kommunene
 • Delta i avdelingssjefens seksjonsledergruppe 
Kvalifikasjoner
 • Helse-og sosialfaglig utdanning med relevant videreutdanning fra høyskole eller relevant utdanning på universitetsnivå
 • Ledererfaring og/eller lederutdanning
 • Solid erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern, helst inkludert  døgnbehandling
 • Personlig egnethet vektlegges 
Personlige egenskaper
 • God rolleforståelse og evne til å arbeide strukturert og målrettet med faglige og personalmessige fokusområder
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være løsningsorientert
 • Godt humør er nyttig og ønskelig
Vi tilbyr
 • En spennednde og utfordrende lederstilling for en høyt kvalifisert og dedikert tverrfaglig medarbeidergruppe
 • Godt kollegialt samarbeid, både i posten og i ledergruppen
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3

Kontaktinformasjon
Kari Gjelstad
Avdelingssjef
918 76 943

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å tykke her. 

 

Annonse
Annonse