fbpx Operasjonssykepleier søkes til vår sterilforsyningsenhet | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleier søkes til vår sterilforsyningsenhet

Saniteten i Sjøforsvaret (SAN SJØ) har ledig 20 % stilling som operasjonssykepleier med hovedansvar for sterilforsyningsenheten, og søker deg som trives i et maritimt- og helsefaglig miljø. Du trives i en hektisk arbeids hverdag, og kan være klar for eventyr på sjøen når det er nødvendig. Ellers når du ikke er på sjøen, så er din kontorplass på Haakonsvern.

Du er en fleksibel medarbeider som har arbeidet praktisk klinisk med sterilforsyning på sykehus tidligere og skal ivareta ditt faglig ansvar og sørge for at gjeldende krav for sterilforsyningsenheten i Sjøforsvarets sanitet blir etterfulgt, spesielt om bord på vårt fartøy KNM Maud. Fartøyet er et multirolle-logistikkfartøy, som også har et hospital med sykestue og topp moderne steriliserings-sentral hvor du blir en av de viktige medarbeiderne våre i infeksjonsforebyggende arbeid og pasientsikkerhet. Den teknisk-medisinske utviklingen skjer raskt, og du må holde deg orientert i et omfattende lovverk og nye faglige standarder som stadig fører til strengere kvalitetskrav.

Sanitet i Sjøforsvaret ivaretar medisinsk- og veterinærmedisinsk fagansvar i Sjøforsvaret, og har en historie som strekker seg tilbake til 1493. Sjøforsvarets Sanitets hovedmålsetting er å bevare styrkens helse gjennom forebyggende og behandlende tiltak, med målsetting å sikre operativ evne. I dette inngår blant annet forebyggende medisin (seleksjon, systematisk HMS arbeid), operativ sanitetsplanlegging, medisinsk informasjonsinnhenting, medisinsk evakuering, diagnostikk og behandling på ulike nivåer. For å oppnå målsettingen er Sjøforsvaret avhengig av motiverte og dyktige medarbeidere. Tar du utfordringen?

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta det faglige ansvar innen eget fagområde; sterilteknikk og sterilforsyningsenhet i SAN SJØ og ombord på KNM Maud.
 • Ansvar for å etablere og følge opp sikkerhetsrutiner.
 • Dekontaminering, sterilisering og lagerføring av tilhørende utstyr ved steriliseringsenhet i vår virksomhet.
 • Utføre rådgivning og opplæring i smittevern, steril produksjon, renhold og drift/vedlikehold av maskinpark på KNM Maud og i SANSJØ.
 • Sørge for at Sjøforsvarets sterilforsyning driftes iht. lovverk og faglig standarder, og ivareta pasientsikkerhet til en hver tid.
 • Holde seg orientert i lovverk, og nye faglige standarder innen eget fagfelt til enhver tid.
 • Veilede innen hygienisk prinsipper, smittevern og spesialrenhold.
 • Være kontaktpunkt for avdelingsleder og eksterne tilsyns- og fagmyndigheter.
 • Samarbeide med avdelingsleder og ansvarlig lege med ivaretagelse av smittevern, og kontroll om bord på KNM Maud.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie med fullført videreutdanning i operasjons-sykepleie.
 • Minimum 3 års praktisk/klinisk erfaring etter endt videreutdanning.
 • Du har arbeidet i sterilforsyning og har god praktisk teoretisk kunnskap om fagområdet.
 • Du har arbeidet med vaskemaskiner og autoklaver for kirurgisk aktivitet på sykehus eller tilsvarende helseinstitusjon, og vet hvilke krav som settes for å drifte et sykehus etter gjeldende retningslinjer relatert til hygiene og sterilitet.
 • Du må kunne gjennomføre undervisning i eget fagområde.
 • Inneha gode norsk og engelske skriftlige og muntlige ferdigheter.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse.
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, og være skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og bestå fysisk test (krever karakter 4 i både utholdenhet og styrke). Se ellers www.Forsvaret.no for nærmere opplysninger om fysisk test m.m.
 • Du må være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne og gjennomføre fysisk test og medisinskutsjekk. Utdanning fra utlandet må være NOKUT-godkjent, og  vitnemål/attester må være oversatt avstatsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i  utvelgelse- og tilsettingsprosessen

Personlige egenskaper
Som vår operasjonssykepleier må du ha god kjennskap til og konkret praktisk/teoretisk kunnskap og ferdighet knyttet til drift, utvikling og organisering av en sterilforsyningsenhet. Du er samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og har god vurderingsevne. Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med muligheter for boliglån og gode pensjonsordninger
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et kompetent og kunnskapsrikt fag- og arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger som f.eks. trening i vårt topp moderne militære treningsanlegg
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som spesialutdannet sykepleier stillingskode 0810, LR 18, lønnstrinn 59-65 p.t. kr. 523 200-583 900 brutto pr. år (ved 100 % stilling), alt avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale og Hovedtariffavtalen i Staten ved embarkering/seiling. Av lønn trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted Haakonsvern, 5886 Norge

Kontaktinformasjon
Kjenes, Marianne Orlogskaptein
995 05 807

Vasbø, Jon Helge 
55 50 41 54

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile   mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater tilå søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres. Les mer om jobb i Forsvaret.