fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Ledig fast 100% stilling som sykepleier ved Prestøyhjemmet sykehjem.

Enhet

Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.

Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er også lokalisert på denne avdelingen. Det er 16 plasser tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et ungt og kompetansesterkt miljø med stort fokus på hverdagsrehabilitering. Avdelingen har nært samarbeid med de øvrige kommunale tjenesteneog spesialisthelsetjenesten.

Prestøyhjemmet består i tillegg av to somatiske langtidsavdelinger og en skjermet avdeling for personer med demenssykdom. Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut og helsefagarbeidere tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus.

Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Personsentrert omsorg i sykehjem", og rehabiliteringsavdelingen er aktivt med i læringsnettverket Gode pasientforløp for kronisk syke og eldre.

Hovedarbeidsoppgaver

Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre pasienter.

Dine arbeidsoppgaver vil være:
• Utøve direkte sykepleie til pasientene.
• Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer.
• Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjoner

• Norsk autorisasjon som sykepleier.
• Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:
• Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Vår ref 1501

Kontakter
Lene Nilsen Holte
Enhetsleder
E-post lene.holte@sor-varanger.kommune.no
78 97 75 58

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen.

Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.