fbpx Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier

Har du interesse for å jobbe med spiseforstyrrelser? Da kan du bli vår nye kollega! Ved avdelingen er det ledig 100% fast stilling som psykiatrisk sykepleier.

Om avdelingen

Avdelingen har 21 plasser for voksne pasienter. Vi har et behandlingstilbud for diagnosene anorexia nervosa og bulimia nervosa. Pasientene har hatt langvarige spiseforstyrrelser, der behandling lokalt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. De har oftest komorbide lidelser som medfører utfordringer i diagnostikk og behandling.

Vi har et godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet. Våre to behandlingsprogram er symptomorienterte med kombinasjoner av gruppe- og individualterapi. Miljøterapi står sentralt i behandlingen og stillingene inngår i tverrfaglige team. Som sykepleier ved avdelingen er du med i miljøterapeutgruppen vår. Miljøterapeutene har spesielt fokus på måltids-/ernæringsavtaler herunder eksponeringsterapi, ukentlige samtaler og bidrar i gruppeterapi. Miljøterapeuter bistår pasientenes bevisstgjøringsprosess i styrking av egen autonomi, utarbeiding og oppfølging av behandlingsplaner.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Vi ønsker oss en kollega som:

 • Har kompetanse om spiseforstyrrelser
 • Har relevant arbeidserfaring innen psykiatri
 • Har somatisk kompetanse
 • Har en god relasjonsskaper
 • Har god arbeidskapasitet og er løsningsorientert
 • Vil bidra til at avdelingen utvikler seg faglig og sosialt

Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt avgjørende vekt på egnethet og personlige egenskaper så som fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagfelt
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Kristin Krantz Westrum, tlf.: 32749870, mobil: 92402734 eller på mail: kristin.westrum@modum-bad.no

Søknadsfrist:

15. juni 2020

Stillingstype:

100% stilling fast stilling

Tiltredelse:

1. september 2020 eller etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging.  Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og kurs- og kompetansesenteret med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!