fbpx Avdelingsleder - Hjemmetjenesten | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder - Hjemmetjenesten

Avdelingsleder - avdeling Grønn

Hjemmetjenesten har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder. Hjemmetjenesten Lier har base i Drammensveien 185, 3420 Lierskogen. Vi yter tjenester med tverrfaglig og god kompetanse av forskjellig omfang og karakter. Disse tjenestene blir gitt etter søknad og vedtak på bakgrunn av faglige vurderinger, og er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi jobber aktivt med å møte den enkelte brukers behov for pleie- og omsorg, og mestring av dagliglivets utfordringer. Lier kommune jobber aktivt for en utviklende og helsefremmende arbeidsplass.

Arbeidsoppgaver
 • Personalansvar, herunder medarbeidersamtaler, ansettelser, ansvar for oppfølging av sykefravær etc.
 • Ha ansvar for den daglige driften i egen avdeling og være en pådriver i utviklings- og endringsprosesser 
 • Være en tydelig leder som står støtt i utfordringer og legger til rette for et godt samarbeidsklima og medvirkning
 • Faglig ansvarlig for avdelingen, ansvar for at tjenestene som ytes er av faglig god kvalitet og med fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene
 • Økonomiansvar i egen avdeling
 • Delta i virksomhetsleders ledergruppe, som har et tett samarbeide på tvers av avdelingene 
Kvalifikasjoner
 • 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning 
 • Det vil bli lagt stor vekt på at du har erfaring fra tilsvarende stillinger
 • Det er ønskelig med lederutdanning, men ikke et krav
 • Førerkort klasse B 
Personlige egenskaper
 • Engasjert, selvstendig , trygg og tydelig
 • Åpen, raus og lojal
 • Er en meget faglig kompetent og trygg fagperson, stort engasjement og motivasjon 
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlige egenskaper vil tilrettelegges stor vekt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevener 
Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende jobb i en virksomhet i utvikling
 • En ledergruppe med fokus på ledelse og lederutvikling
 • Opplæringsprogram for nyansatte ledere 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, lønn etter avtale
 • Gode velferdsordninger
 • Arbeidsfellesskap preget av høyt tempo, med solid kompetanse og et høyt ambisjonsnivå for våre tjenester 
 • Muligheter for faglig personlig utvikling 

Andre opplysninger
I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktinformasjon
Mette Strømme
Virksomhetsleder
32 22 55 70
mette.stromme@lier.kommune.no

Arbeidssted 
Drammensveien 185
3420 Lierskogen