fbpx Vil du være med å utvikle Nord-Norges største arbeidsplass? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vil du være med å utvikle Nord-Norges største arbeidsplass?

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

UNN har ledig spennende lederstilling som senterleder ved Senter for e-helse, IKT, innovasjon og samhandling. Fast 100% stilling.

UNN oppretter et nytt stabssenter for E-helse, IKT, innovasjon og samhandling. I senteret inngår  E-helse og IKT- og Samhandlingsavdelingen. Totalt vil senteret ha ca 50 ansatte. Senteret skal sikre god støtte til klinikkene og ha kapasitet til å håndtere større, overgripende prosesser og prosjekter for å utvikle pasientens helsetjeneste i tråd med overordnete føringer og UNNs strategi og verdigrunnlag.

I porteføljen til senterleder ligger mange sentrale områder som inngår i UNNs oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 - 2023. Senterleder vil ha en svært viktig funksjon som pådriver i utviklingen av pasientens helsetjeneste og i videreutviklingen av hvordan vi jobber på UNN for å nå målet om 

 • å videreutvikle og forbedre helsetjenesten i tråd med brukernes behov
 • å ta i bruk teknologi slik at vi der det er riktig kan flytte spesialisthelsetjenester hjem til pasienten
 • å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste sammen med kommunene, og 
 • å etablere godt fungerende helsefellesskap med kommunene 
 • Arbeidsoppgaver

  Vi står foran store utfordringer som følge av den demografiske utviklingen med stadig flere eldre med sammensatte sykdommer, samtidig som tilgangen på kvalifisert helsepersonell blir stadig vanskeligere. Dette krever at vi får til å jobbe smartere og på nye måter. Senterleder skal konkret utvikle UNNs støtte- og pådriverfunksjoner for tjenesteinnovasjon og -utvikling.

  Ansvarsområdet inkluderer videre utvikling og implementering av kliniske IKT-systemer i UNN, utarbeiding og oppfølging av driftsavtaler for kliniske IKT-systemer, UNNs representasjon og involvering i en rekke regionale og eventuelt nasjonale IKT-prosjekter, EPJ forvaltning lokalt og eventuelt regionalt. 

  For å sikre best mulig støttefunksjoner for den kliniske virksomheten i UNN er det av avgjørende betydning at senterleder bidrar til gode matrisefunksjoner mellom de ulike stabsenhetene i foretaket. Senterleder rapporterer til administrerende direktør, og inngår i foretakets ledergruppe. 

  Kvalifikasjoner
 • Fortrinnsvis høyere helsefaglig bakgrunn, annen relevant utdanning og erfaring fra spesialisthelsetjenesten kan kompensere for manglende helsefaglig bakgrunn
 • God kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • God kjennskap til kliniske IKT-systemer og utvikling av disse
 • God kjennskap til samhandlingsstrukturer mellom helseforetak og kommunene
 • Ledererfaring på strategisk nivå og fortrinnsvis formell lederutdanning
 • Personlige egenskaper
 • Selvstendig og ansvarlig
 • Strategisk, innovativ og nytenkende i forhold til teknologi og tjenesteutvikling
 • Helhetlig tenkende og handlende
 • Gode samarbeidsegenskaper og vilje til å finne gode løsninger i fellesskap
 • Gode administrative og koordinerende egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges.  

  Vi tilbyr
 • En spennende og utviklende jobb i Nord-Norges største organisasjon
 • Et godt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter 

Kontaktinformasjon
Anita Elisabeth Schumacher
Adm. direktør
46822805

Berit Irene Antonsen 
Seniorrådgiver
91718740

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.