fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

Persaunet helse- og velferdssenter søker etter en engasjert sykepleier til en fast 100 prosent stilling. Persaunet helse- og velferdssenter består av fire sykehjemsavdelinger med 24 pasienter på hver, til sammen 96 pasienter, og 50 omsorgsboliger i bygget ved siden av. Senteret ligger i rolige omgivelser i nærheten av flere barnehager og skole.

Persaunet helse- og velferdssenter er i en spennende fase med kulturbygging og oppbygging av kompetanse, og vi har alt av velferdsteknologi og hjelpemidler på plass. Enheten startet opp i januar 2017.

Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at de ansatte har stor medinnflytelse på egen turnus. Stillingen er knyttet til dag- og kveldsvakter og i snitt hver tredje helg.

Vi har en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet. Vi har eget forum for sykepleiere og vernepleiere hvor vi blant annet tar opp rutiner, samarbeid, etisk refleksjon, legemiddelhåndtering, Livsglede og informasjon fra sykehjemslege. Vi har egen sykehjemslege i 90 prosent stilling.

Våre sykepleiere sier de får store muligheter til fagutvikling på enheten. Alle får egen opplæring ved nye prosedyrer. Vi har blant annet ressurspersoner i palliativ behandling, diabetes og utfordrende adferd.

Les mer om oss på vår hjemmeside
Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside og på facebook

Arbeidsoppgaver

 • Håndtering av smertepumper, IV behandling, ernæringspumper
 • Behandling, observasjon og pleie
 • Legemiddelhåndtering
 • Veiledning av kolleger
 • Faglig utvikling av enheten
 • Helhetlig pasientforløp

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon
 • Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Er fleksibel og fantasirik
 • Du har tydelige og god etiske og faglige holdninger 
 • Er positiv, har godt humør, har engasjement og interesse for tjenesteområdet og er med på å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er strukturert og ryddig
 • Liker faglige utfordringer og legger vekt på dokumentasjon, og har gode skriftlige og muntlige framstillingsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger
 • Inntil ti dager opplæring og veiledning Et positivt og trivelig arbeidsmiljø, mange sosiale tiltak
 • Eget trimrom og gymsal
 • Et godt miljø for faglig utvikling
 • Spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Egen mentor med oppfølging inntil et år

Kontaktinformasjon
Mona Elisabeth Kielland
Enhetsleder
91112837

Arbeidssted
Kristine Bonnevies vei 20
7046 Trondheim 

Åpen – kompetent – modig
Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.