fbpx Seksjonsleder - ACT-team | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder - ACT-team

Vi søker etter ny seksjonsleder for Norges første ACT-team. Dette behandlingstilbudet for mennesker med psykoselidelser er et av de mest vellykkede samhandlingsprosjekter mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. ACT-teamet på DPS nordre Østfold har sammen med NAPHA i mange år bidratt med etablering av nye team i Norge.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver
 • Lederen skal sørge for at behandlingstilbudet følger de strenge internasjonale reglene for drift av ACT
 • Teamet har alle stillingene besatt med høykvalifiserte medarbeidere og meget lite turnover
 • Dette profesjonelle tverrfaglige samarbeid krever strukturert ledelse og empatisk oppfølging av teamet
 • På grunn av driftsformen med felles finansiering av ACT gjennom kommunene og sykehuset vil en del av oppgavene være knyttet til rapportering og kommunikasjon med styringsgruppen for teamet
Kvalifikasjoner
 • Helse-  eller sosialfaglig utdannelse på høyskole eller universitetsnivå
 • Videreutdannelse i psykisk helsevern (PHV) eller tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)
 • Relevant praktisk yrkeserfaring
 • Formell utdannelse i ledelse ønskelig
 • Relevant erfaring med drift og ledelse av enheter i PHV/ TSB
 • Gode evner å uttrykke seg både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet
 • Vi søker etter en kandidat med  gode kommunikative evner og strukturert arbeidsform
 • Stillingen som leder krever kreativitet i tilrettelegging og oppfølging både av pasienttilbudet og personalgruppen
Vi tilbyr
 • ACT på DPS nordre Østfold har en meget god reputasjon utover Østfold grenser
 • Den nye lederen vil derfor oppleve å arbeide i en etablert struktur for samhandling på tvers av seksjonene på DPS og på sykehuset
 • Arbeidstiden er preget av stor frihet for individuelle tilpasninger og fleksibilitet
 • Teamet disponerer usedvanlig flotte privat leide lokaler
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3

Kontaktinformasjon
Ingmar Clausen
Avdelingssjef 
934 81 034

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å tykke her. 

Annonse
Annonse