fbpx Kreftsykepleier og universitetslektor 50/50 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Kreftsykepleier og universitetslektor 50/50

St.Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU har ledig kombinert stilling som kreftsykepleier i 50% stilling i Kreftklinikken kombinert med 50% stilling som universitetslektor i helsevitenskap (kreftsykepleie) 

Om stillingen

Ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig en fast stilling på totalt 100 %.

Stillingen er en kombinasjon av 50 % stilling som kreftsykepleier og 50 % stilling som universitetslektor i helsevitenskap (kreftsykepleie).

Den som ansettes vil få ansettelsesforhold ved både Kreftklinikken, St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Det er en forutsetning for kandidaten som får stillingen er at vedkommende opprettholder ansettelsesforholdet hos begge arbeidsgivere. 

Tett samarbeid mellom klinikk og fakultet bidrar til å sikre høy kvalitet på pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon, opplæring og formidling.

Ønsket tiltredelse er så snart som mulig.

Stilling som kreftsykepleier er tilknyttet en av seksjonene ved Kreftklinikken. For mer informasjon om avdelingen, se https://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken

Stilling som universitetslektor er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ism

Ansvarsområder

Kreftsykepleier:

Stillingsinnehaveren inngår i klinisk arbeid ved Kreftklinikken, og er ansvarlig for at sykepleie utøves i overensstemmelse med sykehusets visjon og kjerneverdier, er kunnskapsbasert, er i samsvar med etiske normer, aksepterte standarder, lover og prosedyrer.

Arbeidsoppgavene omfatter bla:

 • personsentrert tilnærming og sykepleie til pasienter og pårørende som skal mestre potensiell livstruende sykdom og eventuell død
 • administrering av medikamentell behandling av kreftpasienter, herunder cytostatika og avansert medikamentell palliasjon
 • veiledning av nyansatte og studenter                             

Universitetslektor:

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie og spesielt innen kreftsykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • undervisning og utvikling av emner innenfor bachelor i sykepleie, kreftsykepleie og i tilgrensende studieprogram på masternivå
 • veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
 • deltakelse i administrativt arbeid

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Stillingsinnehaveren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Kreftsykepleier:

Til stillingen kreves videreutdanning som kreftsykepleier samt oppnådd mastergrad i helsefag eller relevant fagområde. Erfaring fra klinisk arbeid med kreftpasienter er et krav.

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet helsefag i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må være dokumentert. Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.  

Spesifikke kvalifikasjoner som kreves til stillingen:

 • autorisert sykepleier
 • videreutdanning innen kreftsykepleie
 • erfaring fra klinisk arbeid med kreftpasienter
 • relevant mastergrad
 • må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner til stillingen:

 • erfaring med medikamentell kreft- og strålebehandling samt symptomlindring til kreftpasienter
 • erfaring med ulike utdanningsoppgaver (undervisning, veiledning, simulering/ferdighetstrening m.m)
 • må mestre bruk av e-læringsverktøy og kunne bidra til innovasjon i utdanningen

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

 Personlige egenskaper

 • høyt faglig fokus og engasjement
 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i stillingene
 • høyt faglig nivå
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gode pensjonsordninger
 • lønn i henhold til avtaler gjeldende for St.Olavs hospital og NTNU
 • stillingen lønnes etter universitetslektor kode 1009 og spesial/kreftsykepleier etter gjeldende tariffbestemmelser    

Ansettelsen som universitetslektor blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU og St.Olavs hospital HF må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Avdelingssjef sykepleie Turid Lund, tlf. 72825620, turid.lund@stolav.no

Fagenhetsleder Guri Rasmussen, tlf. 73412201, guri.rasmussen@ntnu.no

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med :

Personalrådgiver Ingrid Johansen, tlf 73554926, ingrid.johansen@stolav.no

HR-konsulent Anita F Bretun, anita.f.bretun@ntntu.no

Søknadsfrist: 03.06.2020 

 

This is NTNU and St.Olavs hospital HF

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

St.Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim- er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St.Olavs hospital har ca 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no