fbpx Intensivsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Intensivsykepleier

Intensivsykepleier søkes til Generell Intensiv A3, UNN Tromsø.

Generell Intensiv er en av de nyeste og mest moderne avdelingene i hele Norge. I vår avdeling overvåker og behandler vi både medisinske og kirurgiske pasienter med svikt i en eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling.

Som intensivsykepleier hos oss vil du få muligheten til å delta i avansert overvåking og behandling av:

 • respirasjonssvikt
 • hjerte- og sirkulasjonssvikt
 • indremedisinske problemstillinger, herunder kontinuerlig hemodialyse med Prismaflex
 • barn fra 3 mnd.
 • traume
 • nevrokirurgi
 • ECMO

"High tech, High touch!" Hos oss utøver vi intensivsykepleie med nytt og moderne medisinteknisk utstyr, velbalansert med omsorg for pasient og pårørende. Vi jobber for UNN sin målsetning om at det er resultatene for pasienten som teller.

Som intensivsykepleier i vår avdeling må du kunne jobbe både selvstendig og i team. Med bakgrunn i mangfold av pasientkategorier, jobber det også en andel autoriserte sykepleiere hos oss. Vi vektlegger og tilstreber rett kompetanse til rett pasient. Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.

Vi ønsker DEG om vår nye kollega!

UNN Tromsø er plassert midt i "Nordens Paris", med utallige kultur- og friluftsmuligheter. Aktivitetene er mange, fra hav til fjell i vakker og vill natur. 

 Webcruiter-ID: 4229914826

Arbeidsoppgaver
 • Intensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Opplæring og veiledning av ansatte og studenter
 • Ivaretakelse av pårørende og barn som pårørende
Kvalifikasjoner
 • Intensivsykepleier eller annen relevant videreutdanning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsegenskaper
 • Gode norskkunnskaper (ev. svensk/dansk)
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjement og interesse for å bidra til å utvikle et godt tilbud til intensivpasientene
 • Evne å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver og skape en god struktur og flyt i arbeidet
 • Serviceorientert og ta selvstendig ansvar for oppgavene
 • Nytenkende, fleksibel og løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.
Vi tilbyr
 • Individuelt tilpasset opplæring
 • 6 fagdager i året i henhold til fastsatt plan i turnus
 • muligheter for natt-turnus med ekstra avlønning
 • Økt årslønn for intensivsykepleiere på kr. 25000,- pr år fra ansettelse. Økes til kr. 50000,- etter 3 år
 • faglig utfordrende arbeid i nye, flotte lokaler
 • gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr i hele avdelingen
 • individuell kompetanseplan
 • arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhet
 • du vil tilhøre et tverrfaglig og innovativt fagmiljø i stadig utvikling
 • gode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter, velferdshytter i Troms og Lødingen
 • frilufstliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol
 • et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbud
 • mulighet for leie av bolig
 • UNN er en IA-virksomhet.


Kontaktinformasjon
Astrid Dalum
Seksjonsleder
77627668
Astrid.Dalum@unn.no

Sunniva Austlid
Seksjonsleder 
90096097
sunniva.austlid@unn.no

Arbeidssted
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.