fbpx Fagsykepleier Ortopedi | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Fagsykepleier Ortopedi


Ved Ortopedisk Sengepost B er det ledig vikariat som fagsykepleier i ortopedi.Vikariatet er ledig i ett år fra 2. juni 2020, med mulighet for forlengelse.

Vi driver i disse dager Covid-mistenkt post, med både medisinske og kirurgiske pasienter. Til vanlig er vi en ortopedisk sengepost med 22 senger som hovedsakelig har planlagte operasjoner, og har i tillegg øyeblikkelig hjelp på frakturer i underekstremitet.

Vi har regionsfunksjon innen revmakirurgi og er ledende i landet på blant annet ankelproteser. I enheten har vi etablert et standardisert behandlingsforløp for pasienter som skal få hofte- eller kneprotese. Grunnet stor grad av planlagte operasjoner reduser vi drift i helger og ferier.

Arbeidsoppgaver
 • Ha oversikt over og tilrettelegge for kompetanseutvikling i sykepleietjenesten
 • Planlegge og organisere internundervisning, samt kunne undervise selv
 • Delta og initiere fagutviklingsprosjekter
 • Følge opp og veilede nyansatte og studenter
 • Kunne delta i pasientarbeidet som faglig rollemodell og klinisk veileder
 • Delta i og følge opp kvalitets- og HMS-arbeid
 • Arbeide for gode samarbeidsforhold, internt i enheten, med andre enheter og i det tverrfaglige teamet
 • Fagsykepleier jobber i tett samarbeid med enhetsleder og er i lederteamet i enheten
Kvalifikasjoner
 • Faglig engasjement og erfaring innen ortopedi 
 • Autorisert sykepleier
 • Minimum 4 års klinisk erfaring. Relevant videreutdanning/mastergrad er ønskelig. 
 • Evner og interesse for å veilede og undervise
 • Evner å arbeide strukturert og ha mange baller i luften
 • Være en pådriver kvalitets- og fagutviklingsarbeid
 • Kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig
 • Selvstendig og fleksibel
 • Er nytenkende med ønske om å videreutvikle en god organisering av sykepleietjenesten
 • Bidrar positivt til et faglig godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse
 
Vi tilbyr
 • Hyggelig og godt arbeidsmiljø i en enhet som er i utvikling
 • Tett samarbeid med andre fagsykepleiere i kirurgisk avdeling
 • Veiledning og mulighet for egenutvikling
 • Introduksjonskurs
 • Opplæring med lederteam
 • Lønn f.o.m. kr. 440 000 t.o.m.: kr. 530 000 avhengig av ansiennitet
  Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.    
 • Det er mulighet for å leie bolig på sykehusområdet.    

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.  

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Kontaktinformasjon
Hanne Tonette Bergkåsa 
Enhetsleder 
22451682

Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 Oslo 

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.