fbpx Fagsykepleier i sterilforsyning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Fagsykepleier i sterilforsyning

Hei! Er du vår nye fagsykepleier i sterilforsyning?

Om du er operasjonssykepleier kan du ha en fordel, men du må i tillegg ha utdanning i sterilforsyning på høyskolenivå. Eller du må være villig til å starte opp med en nettbasert videreutdanning innen hygiene og smittevern på USN (Universitetet i sørøst - Norge). Videreutdanningsstudiet er på 45 studiepoeng på masternivå, er basert på engelskspråklig pensumlitteratur, undervisning på norsk og engelsk over 1,5 år. Søknadsfrist er våren 2020. Oppstart studie blir høsten 2020.

Bindingstid må påregnes. Før, under og etter utdanningen vil du følge vanlig turnus på avdelingen. Du får mulighet til 100% stilling etter endt utdanning. Etter hvert vil du kanskje få mulighet til å jobbe, faglig sett med spennende oppgaver, med tanke på at et Mjøssykehus skal bygges og kanskje være med i arbeid mot sentralisering av sterilenhetene i SI i et nytt Mjøssykehus. Høres ikke dette flott ut?

Om deg så  bør du være robust både psykisk og fysisk, lojal til våre beslutninger vedrørende arbeidsprosedyrer og 100% nøyaktig.    

Sterilsentralen er en serviceavdeling rettet mot hele sykehuset. Avdelingens hovedmål er å drive en teknisk og kvalitetsmessig avdeling på høyt nivå i overensstemmelse med norske lover og relevante standarder. Sterilsentralen er praksisplass for studenter i operasjonssykepleie og fagskolestudenter i smittevern og sterilforsyning. Sykehuset Innlandets sterilforsynings avdelinger benytter do-Best som e-læringsplattform i sterilforsyning som alle medarbeidere må gjennomføre.

Åpningstider:
mandag - fredag 07.30-21.00 
lørdag / søndag: stengt

Avdelingen har følgende stilling ledig:

Fagsykepleier  50% fast stilling fra d.d. + 50% vikariat ut 2020.

Stillingen har 2-delt turnus med dag- og kveldsvakter. Det må påregnes noe økt stillingsbrøk gjennom sommerferieavvikling.

 Stillingstittel: Fagsykepleier i sterilforsyning

 Webcruiter-ID: 4197755469

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidet består i rengjøring, desinfeksjon, vedlikehold og sterilisering av instrumenter og utstyr
 • Rutinekontroller av rengjøringsprosessen og steriliseringsprosessen
 • Valg av pakkemateriale og metoder
 • Dokumentasjon av sterilisering og sporbarhet
 • Opplæring / veiledning av medarbeidere
 • Følge opp krav til lokaler og tekniske anlegg
 • Arbeidet er til dels fysisk krevende  
Kvalifikasjoner
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Relevant sykehuserfaring er ønskelig
 • Det er ønskelig med sykepleie / operasjonssykepleie / sterilforsynings-utdanning
 • Kompetanse og / eller erfaring fra sterilsentral og personlig egenhet vektlegges 
 • Utdanningsnivå:  
 • Høyskole / Universitet, Bachelorgrad
Personlige egenskaper
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • Faglig interesse for sterilforsyning, lojal til beslutninger, ansvarsbevissthet for egen læring
 • Evne til å arbeide selvstendig. Nøyaktig
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Strukturert og effektiv, må trives med å jobbe i et hektisk miljø
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet 
Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 Kontaktinformasjon
Anne Line Halstensen
Avdelingssykepleier Sterilsentralen SI Hamar
95405665

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig  150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.