fbpx Enhetsleder i hjemmetjenesten Omsorg, Nord-Odal kommune | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Enhetsleder i hjemmetjenesten Omsorg, Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune sin hjemmetjeneste er oppdelt i to distrikt og har to enhetsledere. Stillingen inngår i ledergruppa til etatsleder for helse og omsorg. Det skal utarbeides ny organsisasjonsplan i 2020. Enhetslederstilling er en 100% fast stilling og er ledig for tiltredelse.

Det er nært samarbeid mellom lederne og de ansatte i begge distriktene. Hjemmetjenesten har til enhver tid ca. 300 brukere og nær 60 ansatte. Det er nært samarbeid med kommunens øvrige tjenester og hver uke er det tverrfaglig inntaksteam. Kommunen har 2 bosentere som organisatorisk er underlagt hjemmetjenesten, 2 sykehjem og trygghetsbolig. Kommunen satser på velferdsteknologi.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for den daglige driften av hjemmetjenesten sammen med den andre enhetslederen. Hovedansvar for oppfølging og utvikling av tjenestene som gis til pasienter. Personalansvar, utvikle og fordele de ansattes kompetanse etter behov. Medansvar for budsjett og regnskap. Delta i tjenestetildeling og saksbehandling av søknader. Bidra til godt samarbeid med øvrige samarbeidspartnere internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss søkere med bakgrunn som sykepleier, fortrinnvis med erfaring innen hjemmetjenesten, ledererfaring og saksbehandlingskomptetanse. 

Det er krav til politiattest.

Personlige egenskaper

Vi ser at du er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og kan takle en varierende og hektisk jobb. Vi ønsker en leder som er trygg, ansvarsbevisst og med stor grad av selvstendighet i arbeidet. Du bør ha gode samarbeidsevner, kunne mestre mange situasjoner og oppgaver av ulik karakter. Du må kunne ta en del «på sparket»  og ha høy toleranse for stress. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.  Samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges vekt. Den som ansettes må disponere egen bil og ha førerkort.

Nå er det mulighet til å være med på å skape en ny hverdag i hjemmetjenesten sammen med dyktige kollegaer. Varierte og spennende arbeidsoppgaver. Hjemmetjenesten har nye flotte lokale på Sand. 

Nærmere informasjon kan gis av enhetsleder Mari Melum telefon 62 97 82 22 og leder Randi Standerholen 995 28 512.

Vi tilbyr
  • En spennende og utfordrende arbeidsplass
  • Gode og engasjerte kollegaer
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Humor og arbeidsglede
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Pensjonsordning i KLP
  • Lønn etter avtale  

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  

Kontaktinformasjon
Randi Standerholen
Etatsleder helse og omsorg
99528512
postmottak@nord-odal.kommune.no

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort veil til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Milepelen, som er kommunens kulturhus, tilbyr festivaler, teaterforestillinger, kinoforestillinger og konserter.

Nord-Odal har et interessant næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere, men også for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg.

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen over 30 byggeklare tomter med god beliggenhet på store, rimelige tomter. Flere leilighetsbygg er under planlegging. Kontakt oss på postmottak@nord-odal.kommune.no