fbpx Sykepleier/vernepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/vernepleier

Det er ledig 80 % svangerskapsvikariat for sykepleier/vernepleier i turnus ledig fra 15.06.20

Post 1 er en 7 døgns post med 17 plasser, hvor inntil 6 plasser prioriteres medisinfri behandling. Posten behandler i hovedsak psykoseproblematikk, og er tverrfaglig sammensatt av overlege, LIS-lege, psykolog, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, musikkterapeut og sosionomer. Vi har også psykomotorisk fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog tilknyttet posten.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og spesialistgodkjenning. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Arbeidsoppgaver
 • Primækontaktansvar
 • Oppfølging av pasienter individuelt/ grupper i døgn
 • Samarbeid med pårørende
 • Samarbeid og samhandling med kommunale tjenester
 • Administrering av medisiner
 • Dokumentasjon 
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier/vernepleier med erfaring og kompetanse fra psykisk helsearbeid
 • Norsk autorisasjon 
 • Stor interesse og engasjement for psykosebehandling 
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges særlig 
Personlige egenskaper
 • God på å opprette og vedlikeholde en allianse til pasienter med psykoseproblematikk
 • Jobber godt i team, og kan jobbe selvstendig utfra pasientens behandlingsplan
Vi tilbyr
 • Vi har et meget godt arbeidsmiljø på Haldenklinikken
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og veiledning
 • Faste felles årlige fagdager for DPS Halden-Sarpsborg og DPS Fredrikstad
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP
 • Sykehuset Østfolds velferdstilbud 

Kontaktinformasjon
Ingrid Muhle Dahl
Seksjonsleder
69 86 58 03

Arbeidssted
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden
Norge

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

Annonse
Annonse