fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Ledig fast 100% stilling som sykepleier ved Wesselborgen sykehjem, avdeling Wesselstua. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

En av våre sykepleiere skal videre ut på eventyr, og vi søker deg som sykepleier til avdeling Wesselstua på Wesselborgen sykehjem.

Wesselborgen sykehjem er ett av våre to sykehjem i kommunen, og består av tre avdelinger. I tillegg holder Utsikten dagsenter også til på sykehjemmet. Wesselstua er en skjermet avdeling for demenssyke med 9 plasser.

Hovedarbeidsoppgaver

Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere.
Dine arbeidsoppgaver vil være;
• Utøve direkte sykepleie til beboerne
• Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer
• Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Avdelingen har personsentrert omsorg i fokus, og bruker Vips-praksismodell.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som sykepleier
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut

  • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose
     

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle demensomsorgen sammen med dine kollegaer. Du har gode evner i kommunikasjon og samarbeid. Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt. Du skaper tillitt, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.
Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Vår ref. 1475

Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland.

Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.