fbpx Kreftsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Kreftsykepleier

Ledig 100% fast stilling som kreftsykepleier.

Kreftteamet i Sør-Varanger kommune består av kreftkoordinator og kreftsykepleier og er organisert under Koordinering, fag og forvaltning (KFF). KFF ivaretar en stor del av fellesfunksjonene for helse og omsorgssektoren i kommunen. Sør-Varanger kommune er i omstilling samtidig som vi ser at de kommunale helse- og omsorgsoppgavene er i sterk vekst. Gjennom dette utfordres vi til å gjøre innovative grep, finne løsninger og utvikle oss til å møte framtidas omsorgsutfordringer. Koordinering, fag og forvaltning har en sentral funksjon i å bidra til denne omstillingen for å innrette tjenesteytingen i henhold til samfunnsutviklingen.

Kreftteamet jobber for at alle kreftpasienter og deres pårørende skal ivaretas på en helhetlig måte i Sør-Varanger kommune. Dette betyr at behovet for behandling, omsorg og pleie i alle faser av sykdommen utøves med sammenhengende tjenester av god kvalitet. Teamet jobber hovedsakelig ute hos pasienten med smerte-/symptombehandling, veiledning, samtaler og oppfølging av pårørende. Teamet kan også bli brukt hos pasienter med andre alvorlige diagnoser.

Stillingsbeskrivelse

Vi har en ledig 100 % fast stilling som kreftsykepleier i Sør-Varanger kommune. Vi ser etter deg som har videreutdanning i kreftsykepleie eller er under videreutdanning. Dersom du har planer om å starte utdanning innen ett år kan du også søke på stillingen.

Du behandler pasientene profesjonelt og empatisk, er imøtekommende og respektfull. En viktig del av arbeidet er å gi god oppfølging av og omsorg til både pasient og pårørende.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Observasjon, behandling og pasientrettede sykepleieroppgaver med stort fokus på pasientsikkerhet og pasienttilfredshet.
 • Gi råd og veiledning i hele pasientforløpet, knyttet til diagnose, behandling rehabilitering, palliativ pleie og omsorg ved livets slutt.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Prosedyrekrevende arbeid.
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Palliasjon.
 • Intern undervisning og veiledning av helsepersonell.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/kreftsykepleier.
 • Det er ønskelig med bred erfaring fra arbeid med kreftpasienter.
 • Kunnskap og erfaring med palliativ pleie og koordineringsarbeid.
 • Kunne bruke data som arbeidsverktøy.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Faglig interessert og trygg i møte med alvorlig syke.

 • Du liker å jobbe med å motivere pasienter med store endringer i livet og setter pasientens ønsker og behov i fokus.

 • Evne til å motivere, begeistre og ivareta et godt arbeidsmiljø.

 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

 • Evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar.

 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team.

 • Stå-på-vilje og engasjement.

 • Løsningsorientert og helhetstenkende.

 • Vilje og evne til å tilpasse deg skiftende krav og forhold.

Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Vår ref: 1495

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.