fbpx Avdelingsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder

Vi søker en kompetent og engasjert leder til korttids- og rehabiliteringsavdelingen Solgløtt ved Prestøyhjemmet sykehjem, og ønsker nettopp deg på laget som vil være med å lede og utvikle en spennende avdeling med engasjerte ansatte som samarbeider med store deler av kommunens øvrige helse, omsorg og velferdstjenester!

Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er også lokalisert på denne avdelingen. Det er 16 plasser tilknyttet avdelingen, og avdelingen har et ungt og kompetansesterkt miljø med stort fokus på hverdagsrehabilitering. Avdelingen har nært samarbeid med de øvrige kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten.

Prestøyhjemmet består i tillegg av to somatiske langtidsavdelinger og en skjermet avdeling for personer med demenssykdom, og er en del av sykehjemsenheten i kommunen.

Hovedarbeidsoppgaver

Stillingen som avdelingsleder er underlagt enhetsleder og en del av den kommunale styringslinjen.
Avdelingsleders overordnede oppgaver er knyttet til ansvar for oppfølging av personal, fag og administrasjon.

Som avdelingsleder er du delegert personal- og fagansvar, og det forventes at du følger opp ansatte på en god måte som bidrar til avdelingen samlet når de mål som er satt.
Du ansvar for at tjenester i avdelingen ytes forsvarlig, og du må legge til rette for og initiere til tverrfaglig samhandling og skape gode relasjoner med samarbeidende interne og eksterne parter. Du arbeider målbevisst med innovasjon, kvalitet og kunnskapsbasert praksis.

Som leder forventes det at du;
• Har en god relasjon til ansatte og jobber aktivt med å vedlikeholde relasjonene.
• Tar ansvar, viser initiativ og er løsningsorientert.
• Aktivt håndterer utfordringer i avdelingen.
• Bidrar til å løse utfordringer utenfor egen avdeling.
• Oppnår målene som du og lederen din har satt.
• Følger opp planer og tiltak.
• Utøver lederskap i tråd med retningslinjer for god ledelse.

Kvalifikasjoner

• Autorisasjon som sykepleier
• Det er ønskelig med formell lederutdanning, eventuelt at du er villig til å ta slik utdanning etter oppstart.
• Ønskelig med ledererfaring
• Ønskelig med kompetanse innen helserett og saksbehandling.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakt oss

Enhetsleder Lene Nilsen Holte
E-post lene.holte@sor-varanger.kommune.no
Tlf arbeid 78 97 75 58