fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Tør du jobbe med kompleksiteten i geriatri og alderspsykiatri?

Om stillingen
Vi søker sykepleier i fast 100% stilling. Det er ønskelig med videreutdanning eller erfaring i psykisk helse. Stillingen består av turnus med dag/aftenvakter og hver tredje helg.

Omsorgsboligene på Trondhjems Hospital gir heldøgns omsorgstjenester til 38 personer med hovedfokus på psykisk helsearbeid.

Alle beboerne har sin egen leilighet med kjøkken og stue i åpen løsning, sovealkove og eget bad. De har også tilgang til felles spisestue og dagligstue.

Beboerne har en kompleks sykdomsproblematikk med psykiatri og somatikk.

På Trondhjems Hospital er det et mangfoldig tilbud av aktiviteter for beboerne.

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Sertifisert Livsglede avdelinger
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisajon som sykepleier
 • Videreutdanning/interesse/erfaring innen geriatri og psykisk helsearbeid
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Generell informasjon

Kontaktperson: Anne Karin Eknes mobil 936 07 730, avd.leder HDO.

Lønn over tariff. Grunnlønn starter på 8 års annsienitet, kr. 460 000,- per år. Pensjonsordning i KLP

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende. Søknad og cv sendes via denne siden.

Søknadsfrist: 31.03.2020

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene. Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger. Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon. Her er 220 ansatte som gir tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag og kvalitet.

Grunnleggende verdier ved Trondhjems Hospital er: glede, respekt og omtanke.