fbpx Spesialsykepleier/sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleier/sykepleier

Er du intensivsykepleier eller sykepleier og har lyst på nye utfordringer? Overvåkningen har flere ledige vikariater med mulighet for fast stilling.

Overvåkningen er en seksjon i intensivavdelingen, og samarbeider tett med intensiv- og postoperativ seksjon. Seksjonen har 10 sengeplasser og behandler kritisk syke pasienter med et overvåkningsbehov fra alle medisinske fagområder. Seksjonen kan tilby varierte og utfordrende oppgaver, samt gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Vi har eget opplæringsprogram for nyansatte og mange dyktige medarbeidere. Sykehuset Østfold har egne utdanningsstillinger til de som søker videreutdanning i intensivsykepleie, og seksjonen samarbeider tett med Høgskolen i Østfold. 

Intensivavdelingen arbeider målrettet med fagutvikling, forskning og kvalitetsarbeid. Intensivavdelingen har egne fagsykepleiere, fagutviklingsrådgivere, en stipendiat og en intensivsykepleier med doktorgrad tilknyttet avdelingen.

Overvåkningen er en seksjon som bærer preg av et positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og gjensidig ivaretakelse av hverandre. Vi søker medarbeidere som ønsker faglig utvikling, er engasjerte og som har gode samarbeidsevner.

Intervjuer vil bli gjennomført 14., 17. og 18. februar 2020.

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Arbeidsoppgaver
 • Intensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter og omsorg for deres pårørende
 • Sykepleie til pasienter som trenger respirasjonsstøtte med Bipap/CPAP
 • Selvstendige arbeidsoppgaver, men også  i team med avdelingens tverrfaglige samarbeidspartnere
 • Seksjonens sykepleiere inngår i sykehusets Mobile Intensiv Gruppe (MIG) som er en konsulativ og støttende funksjon for pasienter og personell på sengeposter 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Sykepleier/spesialsykepleier/intensivsykepleier
 • Søkere med erfaring fra liknende avdelinger oppfordres til å søke
 • Du må kunne jobbe minimum 75% stilling
 • Du må kunne jobbe 3-delt turnus
 • Sykepleiere med somatisk erfaring vil bli prioritert 
Personlige egenskaper
 • Du er nysgjerrig og interessert i å holde deg faglig oppdatert
 • Du viser respekt for pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du er en positiv person som ønsker å være med på å utvikle en spennende arbeidsplass
 • Du er initiativrik, tar ansvar og trives med å jobbe i team
 • Du er fleksibel, samarbeidsvillig og trives i et høyt arbeidstempo
 • Du er glad i utfordringer, løsningsorientert og håndterer akuttsituasjoner
 • Du må trives i et aktivt og lærerikt miljø
 • Du ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du må kunne kommunisere klart og tydelig med våre pasienter,pårørende, leger og andre samarbeidspartnere, og behersker norsk flytende muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse 
Vi tilbyr
 • Et spennende og godt arbeidsmiljø i en høyteknologisk avdeling
 • Et godt læringsmiljø med fokus på høy kompetanse og kvalitet i pasientbehandlingen
 • Seksjonen har egne fagdager i turnus
 • Seksjonen har individuell kompetanseplan og opplæringsprogram for nye medarbeidere 
 • Vi har for tiden selvpåvirket 3-delt turnus (ønskeplan) med arbeid hver 3. helg som hovedregel
 • Økonomisk kompensasjon ved flytting av arbeidstid fra ukedager inn i helg 4 ganger per år, for tiden er kompensasjonen kr 20 000
 • Utdanningsstillinger ved videreutdanning i intensivsykepleie 
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3 

  Kontaktinformasjon
  Line H. Jakobsen

  Stedfortreder overvåkningen
  417 08 462 Mandag-fredag kl. 08.00-14.00

  Inga Rutherford
  Seksjonsleder overvåkningen
  417 08 460 Mandag-fredag kl. 08.00-14.00
   


  Arbeidssted
  Kalnesveien 300
  1714 Grålum

  Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.
  Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

  Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

 

Annonse
Annonse