fbpx Spesialsykepleier / transplantasjonskoordinator | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleier / transplantasjonskoordinator

Nyopprettet stilling som transplantasjonskoordinator  

Oslo universitetssykehus har nasjonalt behandlingsansvar for organtransplantasjon, og pasienter  med svikt i vitale organer som nyre, hjerte, lunge, lever, bukspyttkjertel/øyceller kan få tilbud om transplantasjon.

Ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, avdeling for transplantasjonsmedisin er det ledig nyopprettet 100 % stilling som transplantasjonskoordinator.

Transplantasjonskoordinator har en sentral rolle i kontakten mellom landets donorsykehus, samarbeidende sentra i utlandet og hele transplantasjonsmiljøet ved OUS, Rikshospitalet i forbindelse med gjennomføringen av organdonasjoner.

Transplantasjonskoordinatorene har et nært samarbeid med transplantasjonskirurgisk seksjon, avdeling for transplantasjonsmedisin, thoraxkirurgisk avdeling, lunge- og hjertemedisinsk avdeling på Rikshospitalet. En annen viktig samarbeidspartner er avdeling for organdonasjon ved OUS.                 

Stillingen inngår i transplantasjonskoordinatorenes vaktsystem hvor vi dekker organdonasjon 24 timer i døgnet hele året. Utenom donorvakter arbeider vi på dagtid.  

Ny transplantasjonskoordinator skal sammen med de andre transplantasjons-koordinatorene bidra til at gruppen opprettholder og videreutvikler en god faglig standard.

Arbeidsoppgaver

 Medvirke til tverrfaglig og organisatorisk samhandling for å nå transplantasjons- og thorax-kirurgisk avdeling sine mål i forhold til transplantasjonsvirksomheten.   

 • Delta i undervisning internt, eksternt og i NOROD (Norsk Ressursgruppe for organdonasjon) 
 • Medvirke til at avdelingenes økonomiske- materielle og personellmessige ressurser utnyttes optimalt. 
 • Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø og aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker etter en spesialutdannet sykepleier, fortrinnsvis anestesi-, operasjon-, intensiv- eller barnesykepleier, med interesse for organdonasjon og transplantasjon.  
 • Personlig egnethet, relevante kunnskaper og erfaring vektlegges.
 • Det forventes at man etter en opplærings- og  praksisperiode gjennomfører et utdanningsforløp med intensjon om Europeisk sertifisering som transplantasjonskoordinator.                     
 • Det er utarbeidet stillings- og funksjonsbeskrivelse. 
Personlige egenskaper

Den vi søker etter må ha gode samarbeidsevner, tåle en krevende arbeidssituasjon på vakter med lange arbeidsøkter i forbindelse med organdonasjonsprosessen og utreise til samarbeidende sentra i Norge og i Skandinavia.  

Vi tilbyr
 • Spennende fagmiljø med utfordrende og variert arbeid
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø, som legger stor vekt på godt samarbeid
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling

   

  Kontaktinformasjon
  Per Arne Bakkan
  Ledende transplantasjonskoordinator
  23074705 /23070000
  92026732
  pbakkan@ous-hf.no

  Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
  Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.