fbpx Avdelingsleder ved Avdeling for urologi | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder ved Avdeling for urologi

Avdeling for urologi i Oslo universitetssykehus er landets største urologiske avdeling og utreder og behandler pasienter innen alle områder av faget. Virksomheten er lokalisert på Aker, Radiumhospitalet og Rikshospitalet og består av ca. 130 årsverk med et budsjett (2020) på 147 MNOK. Avdelingen er organisert i tre legeseksjoner, seksjon for sengeposter, seksjon for poliklinikk og seksjon for kontortjenester. Seksjonslederne utgjør avdelingsleders ledergruppe.

Avdelingen er organisatorisk plassert i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon som en av fire kliniske avdelinger (sammen med Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Avdeling for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer og Avdeling for transplantasjonsmedisin) samt et forskningsinstitutt (Institutt for indremedisinsk forskning). Avdelingsleder, sammen med avdelingsleders stedfortreder, deltar i klinikkens ledergruppe.

Vi søker en engasjert og samlende avdelingsleder med klare mål og visjoner for avdelingen. Avdelingen skal gjennomgå store endringer de neste årene, inkludert flytting av aktivitet, i forbindelse med utvikling av Nye OUS. Det vil være en viktig oppgave for avdelingsleder å sørge for god forankring, involvering og gjennomføring av disse prosessene i avdelingen.

Tiltredelse i stillingen skjer etter avtale med klinikkleder. Kun søknader i Webcruiter blir vurdert, testverktøy vil bli benyttet i vurderingen. Vi ber om at de kvalifikasjonskravene som fremkommer i utlysningen blir adressert i søknadsteksten.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder     

 • har et helhetlig ansvar for avdelingens drift, inkludert fag-, personal-, forskning- og økonomiansvar, samt ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 
 • skal tilrettelegge for fagutvikling, systematisk forbedringsarbeid, forskning, utdanning og undervisning av høy kvalitet og evne å integrere disse aktivitetene i avdelingens drift 
 • har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner og arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til stillingens ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder 
 • skal være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle klinikken og foretaket i henhold til vedtatte overordnede mål og strategier  
 • inngår i klinikkens ledergruppe og skal ta medansvar for klinikkens samlede utfordringer og foretakets økonomiske resultatmål  

Stillingens ansvarsområde kan endres dersom det videre integrasjons- og omstillingsarbeidet innen klinikken eller Oslo universitetssykehus skulle gjøre det nødvendig.  

Kvalifikasjoner
 • Relevant helsefaglig utdanning og kompetanse 
 • Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse, formell lederutdanning/lederopplæring vil bli vektlagt 
 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederstillinger, evne til god drift, gjennomføringsevne, medarbeidertilfredshet, økonomistyring og budsjettoppfølging vil bli vektlagt  
 • Dokumenterbare resultater fra omstillingsprosesser er av betydning 
 • Søker må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk
Personlige egenskaper
 • Du gir en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene 
 • Du samarbeider godt, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, støtter andre for å nå fastsatte mål 
 • Du skaper en stabil og bekreftende atmosfære, er stødig og til å stole på 
 • Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet, oppnår kvalitetsmessig gode resultater 
 • Du er en synlig og tilgjengelig leder for alle faggrupper i avdelingen 
 • Du er fremoverlent og tydelig  

  Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt.  

Vi tilbyr
 • Lederstilling i et spennende, aktivt og ambisiøst fag- og forskningsmiljø
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon
Morten Tandberg Eriksen
Klinikkleder
90826625

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.