fbpx Sykepleier/vernepleier med videreutdanning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/vernepleier med videreutdanning

Sykepleier/vernepleier med videreutdanning DPS Halden-Sarpsborg, Ambulant team.

Vi søker vernepleier/sykepleier med relevant videreutdanning innen fagfeltet psykisk helse til DPS Halden-Sarpsborg, Ambulant team. Vi har 100 % ledig stilling (40 % fast og 60 % vikariat) - med gode muligheter for å øke den faste stillingen på sikt.

Teamet består av 14 ansatte med tverrfaglig bakgrunn. Vi har overlege og psykolog i teamet. Vi ønsker å møte våre pasienter i sitt hjemmemiljø, og å komme tidlig til for å forebygge forverring av sykdom/symptomer.  

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Arbeidsoppgaver

 • Ta i mot telefon henvisninger om psykiatrisk øyeblikkelig hjelp
 • Vurderingssamtaler med pasienter
 • Delta på samarbeidsmøter
 •  Journalføring/epikriser/DIPS timebok-registrering
 • Sørge for riktig oppfølging av henviste pasienter 
 • Turnus med arbeid hver 4.helg 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som vernepleier/sykepleier 
 • Minimum 30 stp relevant videreutdanning
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Sertifikat på bil 

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en åpen og inkluderende kollega som samarbeider godt i team
 • Du må kunne håndtere en hektisk arbeidshverdag med tidsfrister og rammer
 • Er løsningsorientert og fleksibel med sans for utfordringer
 • Personlig egnethet vektlegges særlig 

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer
 • Faglige utfordringer
 • Deltagelse på inernundervisning og fagdager
 • Teamet har 2 personbiler til disposisjon
 • God pensjonsordning i KLP. Link til e-læringskurs: https://bit.ly/2R9S3Jf


Kontaktinformasjon
Elisabeth Ødegaard
Avdelingsrådgiver HSDPS
934 81 063

Ingrid Dahl
Seksjonsleder
905 94 647


Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg, Ambulant team
Kjærlighetsstien 30, 1781 Halden
Norge

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.

Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.