fbpx Seksjonsleder ved Føde-Barsel seksjon | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder ved Føde-Barsel seksjon

Seksjon Føde-Barsel inngår i Kirurgisk klinikk, Kirurgisk sykepleieavdeling og er internt organisert i 3 enheter: Føde-Barsel, barselpoliklinikk og veiledningspoliklinikk «Anemone». Fødeenheten har mellom 1800 og 2000 fødsler pr år, barselpoliklinikken ca 3100 konsultasjoner pr år og veiledningspoliklinikk «Anemone» ca 250 konsultasjoner pr år. Fødeenheten har ansvar for alle kategorier fødsler og Barselenheten har tilbud om familiebasert barselomsorg. Gravide med behov for innleggelse hospitaliseres i Barselenheten.

Seksjonene har totalt 59 årsverk. Personalet består av jordmødre og barnepleiere som samarbeider tett med gynekolog, barnelege, helsesekretærer, obstetrisk poliklinikk og Nyfødtintensiv.

Seksjonen er praksissted for jordmor- og barnepleierstudenter.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder er resultatansvarlig innenfor områdene for personal, kvalitet, pasientbehandling og budsjett. Stillingen rapporterer til avdelingssjef i Kirurgisk Sykepleieavdeling. Det inngås årlige lederavtaler.
 • Seksjonens lederteam består av seksjonsleder, ass. seksjonsleder, teamjordmor og fagutviklingsjordmor.
 • Seksjonsleder er leder av kvalitetsgruppe, tverrfaglig interne møter og leder i Samarbeidsutvalg med primærhelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som jordmor
 • Formell lederkompetanse og/eller ledererfaring
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og organisasjonsforståelse.
 • Tydelig, målbevisst og resultatorientert.
 • Har fokus på kompetanse og pasientsikkerhet.
 • Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli vektlagt.    

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Motiverte ansatte
 • Konkurransedyktig lønns- og arbeidsforhold.
 • Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF, på de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i sykehusets pensjonsordning.
   

Kontaktinformasjon
Marit Karlsnes
Avdelingssjef
33342781
 

Arbeidssted
Halfdan
Wilhelmsens Alle 17
3116 Tønsberg
 

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Annonse
Annonse