fbpx Ferievikariater for off. godkjente sykepleiere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ferievikariater for off. godkjente sykepleiere

Pleie- og omsorgstjenesten har behov for ferievikarer fra 22. juni til 16. august 2020:

 • Skjervøy sykestue og sykehjem inkl. avdeling for personer med demenssykdom
 • Hjemmetjenesten
 • Rus- og psykisk helsetjeneste

Vi driver med aktiv sykestue slik:

 • Akutt medisinsk behandling m/legevaktfunksjon
 • Behandling av barn
 • Avansert medisinsk behandling
 • Videresending til UNN
 • Postoperativ behandling etter utskrivelse fra UNN

Hjemmetjenesten og institusjonen er samlokalisert i helsesenteret.

Rus- og psykisk helsetjeneste har sine lokaler i Skoleveien 4.

Søkere til hjemmetjenesten og Rus- og psykisk helsetjeneste må ha førerkort for bil.

Lønn og arbeidsvilkår etter lov- og avtaleverk.

Vi tilbyr fri reise på billigste måte, og bolig i hybelhus for ferievikarer.

Ferievikarer som arbeider 4 uker vil få et tilskudd på kr. 4.000 og dette stiger til kr. 5.000 for 5 uker, 6.000 for 6 uker. Jobber du i 7 uker får du kr. 10.000 og i 8 uker kr. 14.000.

Det forutsettes at man jobber sammenhengende i tildelt stilling og ikke har fravær i perioden.

Stillingene medfører turnus.

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte leder ved Skjervøy sykestue og sykehjem tlf. 77 77 5742, leder av hjemmetjenesten tlf. 77 77 5732, eller Avdelingsleder for Rus- og psykisk helsetjeneste tlf. 77 77 55 69

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse
 • telefonnummer og e-postadresse
 • eventuelle referanser

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com

 • Søknad sendes elektronisk: her

Søknadsfrist 17. februar 2019