fbpx Vi søker avdelingsleder for døgnavdelingen | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vi søker avdelingsleder for døgnavdelingen

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, men har i dag en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys polikliniskbehandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt langtidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.


Vi søker avdelingsleder for døgnavdelingen

Vår erfarne leder for døgnavdelingen går av med pensjon, og vi søker etter en trygg og erfaren person som kan fylle hennes sko.

Stillingen som avdelingsleder er 100% fast stilling.

Som avdelingsleder vil du inneha en nøkkelrolle ved Trasoppklinikken. Ansvaret omfatter drift, fag og økonomi herunder tiltaksutvikling når det gjelder resultat, strategiutforming, målutvikling, koordinering av virksomhetsaktivitet og planlegging med utgangspunkt i kontekstuelle rammebetingelser.

Som drifts - og fagansvarlig ved døgnavdelingen vil du være delaktig i utarbeidelse av budsjett for klinikken. Det forventes at avdelingsleder har evne og motivasjon til å videreutvikle døgnklinikken i tråd med krav fra myndighetene.

I denne lederjobben skal du lede spesialister og høy kompetente medarbeidere. Du må være god i å samhandle, formidle og motivere.

Du som søker er glad i mennesker, og har et særlig engasjement for mennesker med behov for behandling og kvaliteten som tilbys.

Avdelingsleder er medlem i ledergruppen og rapporterer til klinikkleder.

Du som søker må minimum ha bachelor innen helse- og sosialfag. Spesialisering innen psykisk helse og/eller rus vil vektlegges. Det er også ønskelig med erfaring/forståelse innen psykoterapi.

Du må ha erfaring med ledelse, og det er en fordel om du har utdannelse eller kurs innen ledelse.

Du må ha stor arbeidskapasitet, og høy grad av fleksibilitet vektlegges. Du må kunne jobbe godt selvstendig, men også trives med å jobbe i team.

Lønn etter avtale.

Tiltredelse: etter avtale.   

Søknadsfrist:  05.01.20

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Klinikkleder Anita Ellefsen, tlf: 23348200/ 9519266
eller avdelingsleder HR, fag og kvalitet Bente Myklebust tlf.: 23348200/ 90101939

Søknad sendes elektronisk til a.ellefsen@trasoppklinikken.no   eller b.myklebust@trasoppklinikken.no