fbpx Sykepleier/Trainee ved Nyfødtintensiv avdeling, Seksjon Rikshospitalet | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/Trainee ved Nyfødtintensiv avdeling, Seksjon Rikshospitalet

Kompetanse, forskning og omsorg - kun det beste til de minste.

Nyfødtintensiv søker flere kollegaer til å starte i vårt traineeprogram for sykepleiere uten videreutdanning. Som Trainee vil du få delta i et strukturert program med undervisning, veiledning og tett oppfølging av kontaktsykepleiere. Du vil også få mulighet til å søke utdanningsstilling og videreutdanning, enten underveis eller etter traineeperioden. Vi har ledig fast stilling og flere vikariater med muligheter for forlengelse. Søkere vurderes fortløpende og intervjuer kan avholdes før søknadsfrist.

Nyfødtintensiv er i en spennende fase hvor det satses tungt på våre intensiv pasienter. Seksjonen har styrket bemanningen med flere faste stillinger, samt at det er en økning på antall utdanningsstillinger.

Vi søker deg som har erfaring fra barneavdeling- og eller intermediær. Min 2 års erfaring fra sykehus. Ønsker du å utvikle deg faglig innenfor intensiv og barn, er mulighetene mange hos oss. Vi kan tilby viderutdanninger innenfor Nyfødtintensiv, Intensiv og barn.

Avdelingen er en akutt avdeling for kritisk syke nyfødte. Seksjonen yter høyspesialisert intensivsykepleie som inkluderer respiratorbehandling, oscillering og NO, samt avansert hemodynamisk overvåkning. Pasientgruppen er svært utfordrende, spennende og strekker seg fra ekstremt premature til kritisk syke nyfødte med ulike medisinske og kirurgiske tilstander. Blant annet har vi nyfødte pasienter som har behov for hypotermibehandling, dialyse eller benmargstransplantasjon. Seksjonen på Rikshospitalet har landsfunksjon for nyfødte med hjertefeil. Familieperspektivet er sentralt hos oss og ivaretagelse av foreldre og søsken i krise er en viktig del av arbeidet. Samspillsveiledning er en naturlig del av vår arbeidshverdag.

Seksjonen har et engasjert tverrfaglig miljø hvor teamarbeid står sentralt og fag-og kvalitetsutvikling er prioritert. Vi har et tett og godt samarbeid med våre 9 faste overleger som er tilknyttet vår avdeling. Sykepleierne hos oss er spesialsykepleiere innenfor fagfeltene intensiv-, barn- og nyfødtsykepleie. Vi har også dyktige sykepleiere uten videreutdanning.

Seksjonen har fokus på å skape et positivt og utviklende læringsmiljø. Alle nyansatte får omfattende og individuell opplæring. Nylig har vi gjennomført en ombygging og oppussing av våre lokaler. Blant annet er det bygget to nye pasientrom, nytt medisinrom, isolater er pusset opp og utbedring av ansattes pauserom. Vi har 20 senger, hvorav 10 er høyintensive og 10 er intermediær. Organisatorisk er seksjonen delt inn i fire enheter med egen enhetsleder, dette sikrer de ansatte nærhet til nærmeste leder. Seksjonen ledes av seksjonsleder.

Lurer du på hvordan vi har det hos oss? Du er velkommen til å hospitere. Ta kontakt med Seksjonsleder.

Nyfødtintensiv avdeling har også en spennende seksjon på Ullevål som vi samarbeider tett med og det er mulighet for utveksling.

 

Arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker sykepleiere med erfaring fra barneavdeling, intermediær eller intensiv avdeling. Helst 2 års erfaring fra sykehus avdeling.
 • Norsk autorisasjon kreves
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Like varierte utfordringer

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende miljø som jobber kunnskapsbasert
 • Trainee program med kurs og tilpasset opplæring
 • Gode muligheter for faglig utvikling med tett oppfølging fra fag og ledelse
 • Fagdager og mulighet for kurs utover det interne i seksjonen
 • Fleksiplan med mulighet for å påvirke egen turnus
 • Meget godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Utdanningsstillinger
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale


Kontaktinformasjon
Cecilie Thorvaldsen
Seksjonsleder
40841574

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. 
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.