fbpx Ønsker du å jobbe som administrativ leder ved NSF Vestland og NSF Rogaland? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ønsker du å jobbe som administrativ leder ved NSF Vestland og NSF Rogaland?

Norsk sykepleierforbund (NSF) har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for våre medlemmer og tillitsvalgte. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, høyt tempo og god resultatoppnåelse.

NSF sin fylkesorganisasjon er i omstilling, og vi styrker ivaretakelsen av våre ansatte med opprettelsen av 7 nye 100 % stillinger som administrative ledere.

Administrativ leder vil være med i utvikling og implementering av ny organisasjonsmodell, og være en viktig brobygger og pådriver for utvikling av beste praksis på tvers i organisasjonen. Videre vil administrativ leder medvirke til forbedring og effektivisering av arbeidsoppgaver, arbeidsverktøy og samarbeidsformer.

Det er til sammen 7 ansatte og 2 politisk valgte ved NSF Vestland og 4 ansatte og 2 politisk valgte ved NSF Rogaland. Kontorstedene er henholdsvis i Bergen og Stavanger.

Stillingen rapporterer i linjen til generalsekretæren, og til fylkeslederne og fylkesstyrene i de to fylkene knyttet til måloppnåelse.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver og ansvar:

 • Personalledelse, inkludert ansvars- og oppgavefordeling, kompetanseutvikling, driftsplanlegging og ressursbruk
 • Økonomistyring (budsjett og regnskap)
 • Understøttelse av politisk ledelse i fylkene
 • Daglig drift og administrasjon av kontorene
 • Utarbeide handlingsplaner, rapportering, oppfølging på resultat
 • Løpende organisasjonsutvikling i egen enhet, i tråd med sentrale føringer

Stillingen medfører pendling ved at den har to kontorsteder; både i Bergen og Stavanger. Det forventes at arbeidstiden fordeles mellom disse.  

Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå innen fagfeltene ledelse og økonomi. Kravet til formell utdanning kan unntaksvis kompenseres ved solid realkompetanse som kan dokumenteres
 • Sykepleierutdanning er en fordel
 • Tilleggsutdanning innenfor endrings-, relasjons- eller prosessledelse vil veie positivt
 • Erfaring som personalleder med budsjett-, drifts- og resultatansvar hvor det kan vises til konkret resultatoppnåelse
 • Høy digital kompetanse som vises i kunnskap og trygghet i bruk av IT-verktøy.
 • Norsk skriftlig og muntlig flytende og med god formuleringsevne
 • Evne til å lede og bygge gode relasjoner samt skape motivasjon og engasjement
 • Evne og ønske om å kombinere lederskap og operative oppgaver

Tidligere arbeid i politiske organisasjoner, offentlig virksomhet eller som tillitsvalgt er relevant.

Oppgavene og problemstillinger som treffer administrativ leder kan være komplekse, og personlig egnethet og integritet vil bli vektlagt.

Du vil bli del av et team med dedikerte og engasjerte ansatte og politisk valgte med stort eierskap og lojalitet til NSFs mål og prioriteringer. Hverdagen er preget av gode muligheter for faglig- og personlig utvikling. NSF har utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø samt:

 • Tariffavtale
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring 
 • Gode velferdsordninger
 • Hyggelige kollegaer og høy trivsel

Ta gjerne kontakt med generalsekretær Olaug Flø Brekke mobil +47 916 80 527 eller HR-sjef Therese Hansen mobil + 47 975 10 936. Alle henvendelser vil blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfristen er 2. januar 2020.

Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning. Følg lenken nederst på siden.

Vi gleder oss til å høre fra deg!