fbpx Ledig stilling: Psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ledig stilling: Psykiatrisk sykepleier

Har du interesse for familiebehandling? Da kan du bli vår nye kollega! Ved Avdeling for familiebehandling har vi nå ledig 100 % fast stilling for sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Menn oppfordres til og søke.

Behandlingstilbudet er del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er rettet mot par og familier med omfattende relasjons- og samspillsvansker relatert til psykisk lidelser hos en eller flere parter. Innleggelse tar utgangspunkt i de voksnes problematikk. Avdelingen har innlagt 9 – 10 par eller familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole.

Behandlingsmodell

Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming som inkluderer kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger.
Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet

Det kliniske personalet består av psykologspesialister, psykologer, psykiatere, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning og psykiatriske sykepleiere. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og et tverrfaglig behandlingsteam.

Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger det å ha miljøterapeutisk oppfølging av enkelt familier, samt delta i gruppeaktiviteter og i par-og familieterapisamtaler. I tillegg til somatiske oppgaver og medikament håndtering.
Engasjement, samarbeidsevne og kompetanseVi søker en engasjert og dyktig psykiatrisk sykepleier med gode samarbeidsevner. Det legges vekt på arbeidserfaring og personlig egnethet.

Kvalifikasjoner:

  • Det er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, men sykepleier med annen videreutdanning og erfaringsbakgrunn kan søke
  • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling
  • Personlig egnethet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø vektlegges

Vi kan tilby:

  • En meningsfull og krevende arbeidshverdag i et godt kollegialt miljø
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Per Bjørnar Halås tlf. 905 28 816/32 74 97 00 eller PerBjornar.Halas@modum-bad.no