Quiz: Hva kan du om vaksiner?

BESKYTTELSE: Mens mange vaksiner gir livslang immunitet, er det andre som må gjentas, for eksempel vaksinen mot influensaviruset.

De får ære for å ha forbedret folkehelsen, samtidig som de er kilde til konspirasjonsteorier og angst. Har du fakta om vaksiner inne?

Vil du ha mer quiz?

Prøv deg på disse: