fbpx Sykepleien 4/2019, Fag og forskning: #Etikk, metode og verktøy Hopp til hovedinnhold

Sykepleien 4/2019, Fag og forskning: #Etikk, metode og verktøy

2019; 107 (4)

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no i 2019.
Les PDF-utgave (pdf, 19.78 MB)

Denne utgaven inneholder artikler om: Etikk, metode og verktøy.

8 Leder, redaktør Barth Tholens: Vi skriver, altså er vi 
10Gjesteleder, Elisabeth Sveen Kjølsrud: Vi har alle noe til felles. Det er vårt grunnleggende behov for å bli sett
14Stigmatisering og skam – en kvalitativ studie om å leve med fedme
20Sykepleier- og farmasistudenter lærte mye av hverandre i praksisstudiet
26Hvordan kan sykepleierstudenter få det bedre når de er i praksis?
32Derfor skrev jeg denne artikkelen: Stina Ekman
34  Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger
40Involvering øker motivasjonen til å delta i undervisningen
46Kompetanseheving i eldreomsorgen kan gjøre helsepersonell tryggere
51 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Catrine Buck Jensen
52Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis
56Avdelingslederes betydning for sykepleierstudenters læringsmiljø i sykehjem
62Sykepleierstudenter kan få medisinsk praksis på helsehus
68Etikk, Terje Årsvoll Olsen: Tar vi vare på faglig og etisk kompetanse?
70Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?
76Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell
84Møt forskeren: Ellen Benestad Moi: Ønsker at helsepersonell snakker bedre sammen  
88Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere  
92Sykepleiefaglig veiledning kan gi bedre helse og økt trivsel
96Ulike kulturer har forskjellige smerteuttrykk  
99 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Alf Kristian Bjørkli
100Første- og andrespråklige sykepleiere har ulik journalføring  
108Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle
116Slik kan sykepleiere oppdage sepsis tidligere
122SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre
127 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Edith Roth Gjevjon
128Hvilke oppgaver kan sykepleiere ha i primærhelseteam?  
134Slik har sykepleieforskningen utviklet seg
140Møt forskeren: Kari Toverud Jensen: – I vår studie viser vi hva sykepleierne gjør
144Hvorfor går pasienter fra legevakten før de får hjelp?
149 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Gro Helen Dale
150Etikk, Kristin Haugen og Håkon Johansen: Digital dømmekraft er et tema du bør diskutere med dine kolleger 
152Etikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud: Tvang i psykiatrien: Blir vi mer voktere enn pleiere?
154 Forfatterveiledning for fagartikler
157 Forfatterveiledning for forskningsartikler

Flere utgaver
Annonse
Annonse