Sykepleien 1/2018

2018; 106 (1)

Uro på Haukeland. Tiltaket gir flere heltidsjobber. Men sykepleierne i kombinerte stillinger er stadig uforberedt på hva som venter dem på nye poster.

Hva skjer

04           Aksjonisten

11           I nyhetene: Synnøve Vangberg Hansen

12           Gir raskere hjelp til elever som sliter psykisk

16           Tema: Kombinasjonsstillinger

24           Kreftpasienter følges opp via en app

28           Parkinsonpasient trener seg selv på sykehjemmet

 

Sykepleie

33           Hvordan beholde seniorer?

39           Min jobb: T. R. Ravdal

40           Helsevesenet detaljstyres utenfra

44           Forskerintervju: Desiree Madah-Amiri

46           Hvor ble det av sykepleierhåndverket?

50           Etikk: Bare fornavn på skiltet?

54           En sykepleierutdanning for fremtiden

 

Påfyll

62           Smånytt og bokomtaler

63           Liv laga: Sjekklisteomsorg

64           Forfatterintervju: Kristin Hartveit Hansen

66           Bokanmeldelser

67           I bokhylla mi: Lena J. Ladstein

68           Quiz og kryssord

 

Meninger

70           Eli Gunhild By om lønnskrav

71           Tove Aminda Hanssen om klinisk sykepleieforskning

72           Bente Abrahamsen og Silje B. Fekjær: Hvorfor jobber sykepleiere mer deltid enn politifolk?

74           Tett på Rudolf Christoffersen

 

79           Meldinger, skoler og kurs

Les PDF-utgave (9.41 MB) flere utgaver