fbpx Vet du hvor verdifull du er? Hopp til hovedinnhold

Vet du hvor verdifull du er?

Vet du hvor verdifull du er?

Et enkelt spørsmål å stille – men hvor ofte hører barn det?

Flinkhetstyranniet hersker over oss, man skal mestre, lykkes, vise seg frem - dog ikke for mye, husk på jante - og aldri vise svakhet. Svakhet og føleri er farlig.

Barn som vokser opp i dag har en jungel av ting å sammenlikne seg med. Øyvind Kvello sier at idet barnet begynner på skolen slutter det å oppfatte seg selv som enerådende og enestående i sitt univers. Det begynner å se seg rundt og sammenlikne seg – mestringen av nye oppgaver blir grunnleggende for barnets oppfattelse av seg selv. Dette er bare begynnelsen. Etter hvert som barna får flere oppgaver de skal klare og flere å sammenlikne seg med, får de flere ting å vurdere seg opp mot. 

Vi har alle hørt; «så flink du er!», «hun er skikkelig flink pike» osv.

Barn som får høre dette kan også høre sin egen stemme si: «Når jeg ikke mestrer (ikke er flink) er jeg ikke verdt noen ting» (Elisabeth Gerhardsen).

Alle som jobber med eller møter barn og unge kan gjøre en forskjell. Ved å vise at du setter pris på at personen du møter er akkurat den unike, verdifulle sjelen som bidrar i felleskapet med sitt blotte nærvær. Det kan bety en stor forskjell i barnets utvikling av selvbilde. Tone Strømøy oppfordrer til å gi barnet en opplevelse av egenverd for å styrke selvbildet. Gjennom dette en robusthet til å klare livets mange utfordringer. Gi omsorg. Spør og minn foreldre på å spørre:

«Vet du hvor verdifull du er?»

Kilder:

Øyvind Kvello; Barn i risiko

Tone Strømøy; Oppdragelse mellom frihet og grenser

Elisabeth Gerhardsen; forelesninger ved HiOA

Voksne for Barn; Plakat:  http://www.vfb.no/filestore/Produkter_til_nettbutikk/Plakater_og_kort/nyejegerunik.jpg?size=621x0&quality=75

POPULÆRE ARTIKLER NÅ