fbpx Hvor syk er pasienten? Hopp til hovedinnhold

Hvor syk er pasienten?

Ulike system og skjema for vurdering av pasienters sykdomstilstand.

De siste ti åra er det i Norge blitt vanlig å innføre system for å hastegradvurdere pasienter som blir bragt til sykehusenes akuttmottak, og i senere tid system for å vurdere eventuell forverring av tilstanden til allerede innlagte pasienter.

Systemene danner grunnlag for en «score» som angir grad av hast/forverring. I «gamle dager» hadde sykepleierne på sykehus stort sett kurve og intensivskjema til å føre sine observasjoner på, i dag eksisterer mange ulike dokumentasjonsskjema. Eksempler på system/skjema er MTS, RETTS, SATS, Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, NEWS og PEVS, lokale egenproduserte system med mer. Målet med systematiske observasjoner er økt pasientsikkerhet og effektiv logistikk, en viktig målsetting.

Utfordringer

Med ulike system følger også en del utfordringer. Ulike system kan ha ulike referanserammer for vitale parametre, som for eksempel hva som regnes som normal puls og respirasjonsfrekvens ut fra pasientens alder.

En annen utfordring kan være samarbeid med leger, som også må involveres når sykepleier har vurdert grad av hast/forverring – de må varsles og ta stilling til våre observasjoner og iverksette nødvendig respons. Og etter at systemene er implementert bør de også valideres, fanger systemet opp hva det er tenkt til? Er de til å stole på? Blir det prioritert tid og ressurser til forskning på dette?

Ulike nivå i helsetjenesten

Kartlegging av hastegrad og forverring av sykdomstilstand til pasienter er viktig også utenfor sykehus, for eksempel hos fastleger, på kommunale legevakter, kommunale akutte døgnenheter, forsterka sykehjem med mer. Hvilke system brukes i primærhelsetjenesten til dette formål? Er det dialog mellom de ulike nivå i helsetjenesten rundt dette?

Nasjonal standard?

Man kan spørre seg om det er behov for en nasjonal standard for å unngå at for mange system/skjema er i omløp, som lett kan føre til forvirring og usikkerhet med hensyn på hvilke system som er best egnet for å ivareta pasientsikkerheten og effektiv flyt i pasientlogistikken.

 

 

 

 

Flere innlegg fra samme blogger:

POPULÆRE ARTIKLER NÅ