fbpx Blogger for eldreomsorgen Hopp til hovedinnhold

Blogger for eldreomsorgen

Jeg ble veldig glad da jeg fikk være en av bloggerne for Sykepleien, og jeg har fra før publisert to innlegg på Sykepleien.no: "Ja, det gjør noe med meg"og "Enkle grep for en bedre eldreomsorg".

Jeg er sykepleier og har jobbet i eldreomsorgen, først på en avdeling for personer med demens og så på en lindrende avdeling. Jeg har de siste årene fått en del helsemessige utfordringer som dessverre gjør at jeg ikke lenger kan jobbe i pleien, og jeg er for tiden ikke i jobb. Men jeg følger med, holder meg oppdatert og er spesielt opptatt av eldreomsorgen. 

Som sykepleier ved sykehjem så jeg en utvikling jeg ikke kunne la være å protestere mot. Å kunne hjelpe mennesker med sykdommer, lidelse og hjelpebehov er det helsearbeidere ønsker å bruke sin kompetanse på.

Jeg tror vi nå er vitne til et byråkrati som presser leger og sykepleierne på en måte som krenker deres faglige integritet. Helseøkonomer og såkalte prioriteringsutvalg er med sine tiltak og retorikk med på å kvele dette. Pasienten og menneskeverdet blir redusert til et tall! 

Vi kan ikke godta at noen blir prioritert bort eller satt opp mot hverandre. 

Følger vi de etiske retningslinjer når vi må lukke øynene for det vi egentlig vet er rett, bare fordi vi skal oppfylle avdelingens krav til effektivitet? Skjønner ikke politikerne at det er mennesker vi har med å gjøre, at de har et menneskeverd som skal ivaretas? Å respektere det enkelte mennesket og dets iboende verdighet vil si å se ham eller henne slik de er nå, men også slik de engang var. Å respektere er å vise tillit og å gjøre seg tilliten verdig. God omsorg krever noe av deg som pleier! Både av kompetanse og ikke minst tilstrekkelig tid.

Derfor startet jeg Facebooksiden "Verdig eldreomsorg"i februar i år. Jeg ville gjøre litt nytte fra sofakroken. Lite visste jeg da at denne siden skulle bli så stor og at folk ville engasjere seg så til de grader. Vi teller i dag snart 32 000, og siden vokser for hver dag. 

Jeg mener det er viktig å vise at det ikke bare er et innlegg her og der i media, men det er mye som skjer i eldreomsorgen som ikke er av positiv karakter. På siden "Verdig eldreomsorg" synliggjøres alt fra media på én side.
Noen skriver at de blir deprimerte og ikke orker å lese om det negative og uverdige som faktisk foregår. De ber meg heller skrive om alt det positive som skjer der ute.

Og vi skal ikke glemme at det faktisk skjer positive ting i eldreomsorgen også, noe som er viktig å få frem. På den måten kan vi kanskje lære noe av hverandre. Slike innlegg er like velkomne på denne siden. Jeg er også på utkikk etter dette hver dag, for det er ingenting som gleder meg mer.

Men vi kan ikke lukke øynene for det som faktisk ikke er bra! Når eldre mennesker ikke blir behandlet med verdighet, om det så bare er noen få ja da mener jeg vi må få det frem i lyset. Tenk om det var din egen mor eller far. Eller deg selv om noen år ...

Mitt håp er at denne siden også kan få oss som er helsepersonell til å stå sammen. Mange våger ikke å si fra om uverdige og uforsvarlig ting på arbeidsplassen fordi de er redde for konsekvensene. Er du organisert bør jo fagorganisasjonen støtte deg, men her tenker jeg også siden kan bidra. 

Jeg tror på samarbeid mellom de som har et felles mål. Vi må fremheve hverandre og stå sammen, ikke bare være opptatt av å fremme oss selv eller vår egen sak eller organisasjon. Som helsepersonell er vi talsmenn for pasientene, og sammen er vi så veldig mye sterkere.

Jeg opprettet også en bloggsom har tilknytning til siden "Verdig eldreomsorg", hvor jeg selv skriver, men også inviterer andre til å skrive. På den måten kan jeg dele innlegg både på facebokk og twitter, og på twitter heter siden "@VerdEldreomsorg".

Jeg skriver på en enkel og forståelig måte for alle, og har opplevd at dette appellerer til veldig mange. Slik var jeg også som sykepleier, opptatt av at alle skulle forstå informasjonen de fikk fra legen og oss som pleiere. Dette tror jeg skaper en grunnleggende trygghet, òg fører til at pasienter og pårørende våger å spørre meg om alt de lurer på.

Da jeg ble spurt om å blogge her ble jeg overrasket, nettopp fordi jeg skriver slik som jeg gjør. Jeg kommer til å blogge mest om eldreomsorgen, om etiske dilemmaer som oppstår og andre temaer som dukker opp på siden "Verdig eldreomsorg" eller andre steder. 
Så da håper jeg du vil lese det jeg blogger om, og kom veldig gjerne med kommentarer og innspill.

POPULÆRE ARTIKLER NÅ