fbpx Jul på barne- og ungdomssykehuset Hopp til hovedinnhold

Jul på barne- og ungdomssykehuset

Jul på barne- og ungdomssykehuset

Jul – til glede eller besvær?

Når julen nærmer seg blir vi hvert år minnet på at julehøytiden kan være en vanskelig tid for både barn, ungdom og voksne. Media formidler mye om dette, og kanskje kjenner vi noen som forteller åpent om dette selv? Motsatt kan andre stråle av lykke når de forteller om planer, forventninger og gleder som er i vente. Heldigvis er det slik at mange av oss får oppleve en oppriktig varm og gledelig jul!

Barn/ungdom - rett til aldersadekvat aktivisering på sykehus

Dessverre er ikke sykdom og sykehusinnleggelse "øremerket" alle andre årstider enn jul, høytid og ferie. For noen barn, ungdommer og deres omsorgspersoner og søsken vil det kunne medføre "julefeiring" på sykehus istedenfor hjemme. Dette kan oppleves veldig urettferdig og trist – ja, bortimot uutholdelig for noen!? Til tross for at sykehusenes barne- og ungdomsavdelinger prøver å legge til rette for mange hyggelige juleaktiviteter, for eksempel pynting, juleverksted, baking og servering av pepperkaker og andre godsaker, nissekorps og julekonserter, adventsstund og nissefest. " Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon" skal sikre barn og ungdom rett til aldersadekvataktivisering.

Sykepleie til barn og ungdom – faglig ansvar

 Ifølge " Funksjonsbeskrivelse for Barnesykepleier" er barnesykepleiers faglige ansvar i møte med syke barn og ungdommer på sykehus – blant annet at pasientmålgruppen skal ivaretas ut fra individuelle behov, forebygge komplikasjoner og utviklingsskader, fremme modning, vekst og utviklingsmuligheter ved sykdom og sykehusopphold.

I dette ligger det mye. Og i julehøytiden, som ellers i året, møter sykepleiere barn/ungdom og pårørende/søsken med ulike utfordringer, spesielt knyttet til sykdom, men også utfordringer med hensyn på hverdagsliv, livsstil, vaner og tradisjoner.

Barn/ungdom på sykehus – ulik bakgrunn

Sykepleiere møter barn/ungdom som lever under gode, stabile og harmoniske forhold i hverdagen. Som vanligvis har fått muligheten til å feire jul med positive overraskelser, hygge og samvær med mennesker de er glade i. Men, de kan også møte barn/ungdom hvor julefeiring er forbundet med frykt, engstelse i et miljø som ikke er trygt for dem. De møter også barn/ungdom fra andre kulturer, som kan føle at våre norske juletradisjoner er fremmed for dem. Dette er «bagasje» de har med seg på sykehuset i tillegg til sykdom og plager de utredes og behandles for her og nå.

Oppfordring til alle sykepleiere som jobber med barn og ungdom på sykehus i jula:

Vær lydhør og oppmerksom med hensyn på alle typer utfordringer syke barn, ungdommer og pårørende har på sykehuset i jula.  Jeg ønsker med dette alle med behov for sykehusopphold jula-2015 en så god jul som mulig!

Annonse
Annonse