fbpx Å få blogge innen sykepleie Hopp til hovedinnhold

Å få blogge innen sykepleie

Kjære Anne Merete Hage, velkommen til Sykepleiens nye blogg!

Du er en av 35 bidragsytere som Sykepleien har plukket ut til vår nye bloggsatsning.

I bloggen vil du få anledning til å publisere dine meninger og/eller erfaringer.

Vi har store forhåpninger om at bloggen vil kunne bidra til viktig debatt om viktige spørsmål for sykepleiere.

Denne epostmeldingen fikk jeg her om dagen. Snakk om mulighet. Mulighet til å få satt sykepleiespørsmål jeg opplever som viktige på dagsorden. Samtidig som jeg kjenner denne stoltheten her, så kjenner jeg også på en ydmykhet. Dette er en mulighet, men den må forvaltes med forstand og med respekt. Jeg er sykepleier, jeg har viktig kunnskap, og jeg har engasjement. Men hva er det jeg kjenner at jeg har mest lyst, og mest kompetanse til å bidra med her, som er viktig for også flere enn meg?

Sykepleie er et stort fagfelt. For meg har det egentlig alltid vært eldreomsorgen som har stått mitt hjerte nærmest. Selv om dette vanligvis ikke har størst status, eller oppfattes som et faglig utfordrende felt å jobbe i. Vel, for meg er det en myte. Hvor kan jeg finne større faglige utfordringer, som sykepleier, enn i eldreomsorgen? Men sykepleie i eldreomsorgen rommer også mange felter å gripe fatt. Her er blant annet hjemmebaserte tjenester, sykepleie i sykehjem, for korttidspasienter, for langtidspasienter, for mennesker med demenssykdom, for pasienter i sin siste livsfase, og det finnes sikkert flere måter å spesialisere fagfeltet på. Men jeg har jobbet som sykepleier i over 31 år. Der jeg har møtt de største faglige utfordringer, og de mest utviklende situasjoner, jo, det er nettopp som sykepleier i sykehjem. Men jeg ser og opplever stadig vekk at her finnes mange myter, og mange misforståelser omkring hva et sykehjem er, og omkring hva sykepleie i sykehjem er.

Når jeg nå har fått denne muligheten her, vil jeg gå inn i dette temaet her. Hva er et sykehjem? Hva er sykepleie i sykehjem? Hvilke faggrupper finnes i sykehjemmet? Og hva er det de ulike profesjonene bidrar med i sykehjemmet? Hvem er det som er pasienter i sykehjemmene?

Denne materien vil jeg gå inn i og skrive om. Ikke fortrinnsvis basert på egne meninger og synser, men på bakgrunn av lovverk og fagkunnskap. Med fagkunnskap mener jeg da hovedsakelig forskningsbasert fagkunnskap. Etikk vil det nok heller ikke være mulig å komme utenom, slik min erfaring fra praksisfeltet her er. Etiske spørsmål skal behandles samvittighetsfullt og grundig, for det er mange slike spørsmål i sykepleiepraksis i sykehjem, daglig.  Selvfølgelig vil det sikkert ikke være mulig å komme utenom egne erfaringer, men de må passe inn i den normen jeg har forsøkt å tydeliggjøre her.

Jo, det her vil jeg benytte denne bloggen til, og jeg håper at det kan legge grunn for, slik Sykepleien sier her innledningsvis: viktig debatt om viktige spørsmål for sykepleie, og dessuten tenker jeg, for dem vi som sykepleiere skal tjene, de eldre pasienter i sykehjem.

Jeg håper dette kan friste flere til å følge meg, og hjelpe meg til å få en konstruktiv debatt. Så skal jeg forsøke å fremme mine bidrag her, på en så god måte som mulig. Men for meg er et viktig poeng i fagutvikling og kompetanseheving, kritiske spørsmål og andre synspunkter. Derfor er det mitt ønske å få til en slik blogg her; en blogg som fremmer kvalitet og fagkompetanse, for de som trenger oss.

Jeg håper mange vil følge meg, og delta i debatten.

Annonse
Annonse