Sykepleien 5/2015

2015; 103 (5)

Pasienten er på sitt mest sårbare om natten.

Hva skjer

08  Aksjonisten

12 Smånyheter

14  Slutt på smittefrakk i tekstil

17  I nyhetene: Årets helsesøster, Solveig Ude

18  Helsesøstre lærer om unges datavaner

23 Trives i deltidsstilling

24  Tema: Nattevakt i hjemmesykepleien

34 Gode på håndhygiene

35 får ikke gjort det de skal

37 Tror færre vil til Norge

38 Strides om helsehjelp til papirløse

 

Sykepleie

42  D-catch blir norsk

46  Refleksjonsgrupper ga ny innsikt

51 Om faggruppebladene i denne utgaven

52  Intervju: Mirjam Lukasse

54  Nyttig å dele erfaringer om myelomatose

58  Etikk: Per Nortvedt

60  Hva er miljøterapi?

64 Min jobb: Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

 

Påfyll

66  Smånytt

67  Liv laga

68  Forfatterintervju: Ane Bjøru Fjeldsæter

70  Bokanmeldelser

71  Hva leser du nå, Kaja Elena Klunderud?

72  En sykepleier i Sørishavet

74  Quiz og kryssord

 

Meninger

76  Eli Gunhild By om kompetanse

77  Meninger fra leserne

80  Anlovs arrest

81  Innspill: Karoline Madsen om lukt

82  Kronikk: Heidi Gautun og Christopher Bratt om bemanning

83  Enkle grep for en bedre eldreomsorg

84 Tett på Camilla Lien

 

Les PDF-utgave (11.62 MB) flere utgaver