fbpx Sykepleien Forskning Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning

2014
;  
9
 (
2
)

Innhold

 

Leder: Vi trenger funksjonsorienterte mastergrader103

 

Innspill:

Ole Petter Ottersen: Innovasjon fra sykepleien104

Kristin Heggen: Er vi best i verden? 107

 

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Bedre med to lag hansker108

 

Forskningsnytt:

Måling av kompetanse i sykepleie til syke gamle112

Oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem112

Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose113

 

Forskningsartikler:

Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag

Av Trude Myhrer, Hilde Kjærnet Haugen, Tiril Willumsen og Astrid Bergland 114 

Kommentar: Vi må fokusere mer på tannhelse. Av Torgeir Solberg Mathisen 126

Betingelser for vellykket integrering av elektronisk pasientjournal i klinisk arbeid

Av Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington og Ann Britt Nilsen 128

Vurdering av postoperativ smerte hos barn (0–5 år): Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC

Av Hanne Reinertsen, Knut-Andreas Christophersen og Sølvi Helseth 136

Kommentar: Smertevurdering krever opplæring. Av Eirin Sigurdssøn Ludvigsen 144

Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk

Av Gunnbjørg Andreassen, Pål Øian og Ellen Blix 146

Kommentar: Jordmors tilstedeværelse er viktig. Av Carola Karl Urvik 155

Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole

Eva Ericson, Ragnhild Sollesnes og Eva Langeland 156

Kommentar: Vi trenger flere psykologer. Av Kari Engdal 164

Ungdom og kondombruk: En studie av tiendeklassingers erfaringer med bruk av kondom

Av Jorunn Mjølhus, Merete Odny Karlsen og Anne Haugstvedt 166

Kommentar: Forebyggende arbeid kan øke kondombruk. Av Siv Gamnes 173

En mixed methods studie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring

Av Andre Vågan, Torunn Erichsen og Kristian Larsen 174

Kommentar: Teori og praksis bør utfylle hverandre. Av Silje Linnerud 182 

6 spørsmål om sykepleieforskning 183

Forskning i praksis 184

Forskerintervju 186

Nytt og nyttig:

Analyser og presentasjon av resultatene188

Sammenstilling av data192

Les PDF-utgave (pdf, 6.78 MB)
flere utgaver