fbpx Sykepleien Forskning Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning

2013; 8 (4)

Les PDF-utgave (pdf, 12.43 MB)

Leder: Kommunehelsetjenesten trenger et sykepleierløft! 287

 

Innspill:

Petter Aaslestad: Vital vitenskap288

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Vi må ikke glemme biologien291

 

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Antibiotikaprofylakse ved urinkateter292 

Trening og depresjon294

 

Forskningsnytt:

Forekomst av depresjon hos pasienter i sykehjem296

Måling av kontinuitet i hjemmesykepleien296

Sykepleieres opplevelse av ansvar ved respiratorbehandling297

 

Forskningsartikler:

Underernæring hos eldre hjemmeboende personer med demens. 

Av May-Karin Rognstad, IdunnBrekke, Eva Holm, Cecilie Linberg and Nina Lühr298

Kommentar: Vi må fokusere mer på ernæring Av Randi Holm Rotvold  308

En systematisk oversikt: Effekten av forebyggende hjemmebesøk til eldre.

Av Randi Skumsnes, Lillebeth Larun and Eva Langeland                310

Kommentar: Forebygging krever oppfølging over tid.Av Heidi Kleven 322

Hva innebærer systematisk klinisk undersøkelse i sykepleie?Av Solveig Breivik and Anita Tymi  324

Kommentar: Systematisk observasjon er viktig. Av Annette Hestdal Loso 333

Å leve med depresjon etter hjerneslag. Av Siren E. Kouwenhoven and Marit Kirkevold 334

Kommentar: Spør pasientene hvordan de har det. Av Torgeir Solberg Mathisen             343

Læringsutbytte hos sykepleierstudenter etter praksis der de har tatt over ansvaret

for en avdeling. Av Lene Elisabeth Blekken, Ann Oddrun Medby and Toril Forbord 344

Kommentar: Sykepleiere trenger ledelseserfaring. Av Stian Aasoldsen 353

Organisert for samhandling?Av Åsmund Hermansen and Anne Skevik Grødem 354

Essay: Empati – ulike forståelser. By Lisbeth Thoresen 362

 

Forskning i praksis 368

Forskerintervju 370

Nytt og nyttig 372

Flere utgaver
Annonse
Annonse